प्रेम बद्दल 50 बायबल श्लोक

आपल्या देवदूताची संख्या शोधा

ख्रिश्चन म्हणून, देवावरील आपला विश्वास प्रेमाद्वारे परिभाषित केला जातो - देवाचा आपल्या मुलावर येशू ख्रिस्ताचा बळी देऊन आणि देवावरील आपले प्रेम जे आपण उपासनेद्वारे व्यक्त करतो.तर बायबल प्रेमाबद्दल काय म्हणते?आम्ही धर्मग्रंथांची यादी तयार केली आहे जी आपल्या दैनंदिन जीवनाला देवाच्या आपल्यावरील प्रेमाबद्दल माहिती देईल. तुमच्या दैनंदिन बायबल वाचनांचा हा भाग बनवा आणि जगाशी तुम्ही जे प्रेम करता ते वाढवण्यासाठी त्यांचा वापर करा.खालील बायबल विषय एक्सप्लोर करा:

प्रेमाबद्दल बायबल वचने

जॉन 3:16

कारण देवाने जगावर इतके प्रेम केले की त्याने आपला एकुलता एक मुलगा दिला, म्हणजे जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो तो नाश पावणार नाही तर त्याला अनंतकाळचे जीवन मिळेल.जॉन 15:13

यापेक्षा मोठ्या प्रेमाला कोणीच नाही: एखाद्याच्या मित्रांसाठी एखाद्याचे आयुष्य देणे.

1 पेत्र 4: 8

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, एकमेकांवर मनापासून प्रेम करा, कारण प्रेम अनेक पापांवर कव्हर करते.

रोमकर 5: 8

परंतु देव आपल्यावर त्याचे स्वतःचे प्रेम दाखवतो: आम्ही अजूनही पापी असताना, ख्रिस्त आमच्यासाठी मरण पावला.स्तोत्र 86:15

परंतु, प्रभु, तू एक दयाळू आणि दयाळू देव आहेस,
रागात मंद, प्रेम आणि विश्वासूपणा.

1 करिंथ 16:14

प्रेमाने सर्वकाही करा.

जॉन 13: 34-35

मी तुम्हाला एक नवीन आज्ञा देतो: एकमेकांवर प्रेम करा. जसे मी तुमच्यावर प्रेम केले आहे, तसे तुम्ही एकमेकांवर प्रेम केले पाहिजे.35जर तुम्ही एकमेकांवर प्रेम करत असाल तर प्रत्येकाला हे समजेल की तुम्ही माझे शिष्य आहात.

1 करिंथ 13:13

आणि आता हे तीन राहिले: विश्वास, आशा आणि प्रेम. पण यापैकी सर्वात मोठे प्रेम आहे.

जॉन 14:15

जर तुम्ही माझ्यावर प्रेम करत असाल तर माझ्या आज्ञा पाळा.16आणि मी पित्याला विचारेल, आणि तो तुम्हाला आणखी एक वकील देईल जो तुम्हाला मदत करेल आणि तुमच्याबरोबर कायम असेल17सत्याचा आत्मा. जग त्याला स्वीकारू शकत नाही, कारण तो त्याला पाहत नाही किंवा ओळखत नाही. पण तुम्ही त्याला ओळखता, कारण तो तुमच्याबरोबर राहतो आणि तुमच्यामध्ये असेल.

कलस्सैकर 3:14

आणि या सर्व गुणांवर प्रेम घाला, जे त्या सर्वांना परिपूर्ण ऐक्यात बांधून ठेवते.

1 जॉन 4: 7-8

प्रिय मित्रांनो, आपण एकमेकांवर प्रेम करूया, कारण प्रेम देवाकडून येते. प्रत्येकजण जो प्रेम करतो तो देवापासून जन्माला आला आहे आणि देवाला ओळखतो.8जो प्रेम करत नाही तो देवाला ओळखत नाही, कारण देव प्रेम आहे.

आईसाठी गॉस्पेल अंत्यसंस्कार गाणी

नीतिसूत्रे 10:12

द्वेषाने संघर्ष पेटतो,
पण प्रेम सर्व चुकांवर कव्हर करते.

रोमन्स 12: 9-10

प्रेम प्रामाणिक असले पाहिजे. जे वाईट आहे त्याचा तिरस्कार करा; जे चांगले आहे त्याला चिकटून राहा.10प्रेमात एकमेकांना समर्पित व्हा. स्वत: च्या वर एकमेकांचा सन्मान करा.

देव प्रेमाबद्दल काय म्हणतो?

प्रेम धीर आहे, प्रेम दयाळू आहे. हेवा करत नाही, बढाई मारत नाही, गर्व नाही. हे इतरांचा अपमान करत नाही, ते स्वत: ला शोधत नाही, ते सहज रागावलेले नाही, ते चुकीची नोंद ठेवत नाही. सर्वांपेक्षा, आपल्या हृदयाचे रक्षण करा, आपण जे काही करता त्यापासून ते वाहते.

देवाचे परिपूर्ण प्रेम काय आहे?

परिपूर्ण प्रेम येशू ख्रिस्ताने दाखवले आहे - पृथ्वीवरील मानवी देहातील देव. परिपूर्ण प्रेम पूर्ण आहे, सर्व उपभोग घेणारा आहे, देवाच्या सामर्थ्यावर शंका नाही.

सर्वात मोठी आज्ञा कोणती?

आणि तो त्याला म्हणाला, तू परमेश्वर तुझ्या देवावर तुझ्या सर्व अंतःकरणाने आणि तुझ्या संपूर्ण जिवाने आणि तुझ्या संपूर्ण मनाने प्रेम कर. ही महान आणि पहिली आज्ञा आहे. आणि एक सेकंद असे आहे: तुम्ही तुमच्या शेजाऱ्यावर स्वतःसारखे प्रेम करा. या दोन आज्ञांवर सर्व कायदा आणि संदेष्टे अवलंबून आहेत.

देवाच्या प्रेमाबद्दल बायबल वचना

1 इतिहास 16:34

परमेश्वराचे आभार माना, कारण तो चांगला आहे;
त्याचे प्रेम कायम आहे.

1 जॉन 4: 18-19

प्रेमात भीती नसते. परंतु परिपूर्ण प्रेम भीतीला बाहेर काढते, कारण भीतीचा संबंध शिक्षेशी आहे. जो घाबरतो तो प्रेमात परिपूर्ण बनत नाही.आम्ही प्रेम करतो कारण त्याने प्रथम आमच्यावर प्रेम केले.

नीतिसूत्रे 17:17

मित्र नेहमी प्रेम करतो,
आणि भावाचा जन्म संकटकाळात होतो.

सफन्या 3:17

तुमचा देव परमेश्वर तुमच्याबरोबर आहे,
जतन करणारा पराक्रमी योद्धा.
तो तुम्हाला खूप आनंद देईल;
त्याच्या प्रेमात तो यापुढे तुला फटकारणार नाही,
पण गायनाने तुमच्यावर आनंद होईल.

मीका 6: 8

त्याने तुला दाखवले आहे, हे नश्वर, काय चांगले आहे.
आणि परमेश्वराला तुमच्याकडून काय हवे आहे?
न्याय्यपणे वागणे आणि दयेवर प्रेम करणे
आणि आपल्या देवाबरोबर नम्रपणे चाला.

इफिस 4: 2

पूर्णपणे नम्र आणि सौम्य व्हा; धीर धरा, एकमेकांवर प्रेम करा.

2 करिंथकर 5:14

ख्रिस्ताचे प्रेम आपल्याला भाग पाडते, कारण आम्हाला खात्री आहे की एक सर्वांसाठी मरण पावला, आणि म्हणून सर्व मरण पावले.

लूक 6:35

परंतु आपल्या शत्रूंवर प्रेम करा, त्यांच्याशी चांगले वागा आणि काहीही परत मिळण्याची अपेक्षा न करता त्यांना कर्ज द्या. मग तुमचे बक्षीस महान होईल आणि तुम्ही परात्परांची मुले व्हाल, कारण तो कृतघ्न आणि दुष्टांवर दयाळू आहे.

इफिस 5: 25-27

पतींनो, तुमच्या पत्नींवर प्रेम करा, जसे ख्रिस्ताने चर्चवर प्रेम केले आणि स्वतःसाठी तिच्यासाठी अर्पण केले26तिला पवित्र, शुद्ध करण्यासाठी[ ला ]तिला शब्दाद्वारे पाण्याने धुवून,27आणि तिला स्वतःला एक तेजस्वी चर्च म्हणून सादर करणे, डाग किंवा सुरकुत्या किंवा इतर कोणत्याही डागांशिवाय, परंतु पवित्र आणि निर्दोष.

इतरांसाठी प्रेमाबद्दल बायबल वचना

नहेम्या 9: 17-18

त्यांनी ऐकण्यास नकार दिला आणि आपण त्यांच्यामध्ये केलेले चमत्कार लक्षात ठेवण्यात अपयशी ठरले. ते ताठ मानेचे झाले आणि त्यांच्या बंडात त्यांच्या गुलामगिरीकडे परत येण्यासाठी नेत्याची नेमणूक केली. पण तुम्ही क्षमाशील देव आहात, दयाळू आणि दयाळू, क्रोधात मंद आणि प्रेमात भरपूर. म्हणून तुम्ही त्यांना सोडले नाही,18जरी त्यांनी स्वत: साठी वासराची प्रतिमा टाकली आणि म्हटले, 'हा तुमचा देव आहे, ज्याने तुम्हाला इजिप्तमधून बाहेर आणले' किंवा जेव्हा त्यांनी भयंकर निंदा केली.

स्तोत्र 107: 8-9

त्यांनी परमेश्वराच्या अतूट प्रेमाबद्दल त्यांचे आभार मानावेत
आणि मानवजातीसाठी त्याचे अद्भुत कार्य,
9कारण तो तहान भागवतो
आणि भुकेल्यांना चांगल्या गोष्टींनी भरतो.

गलती 5: 13-14

माझ्या बंधू आणि भगिनींनो, तुम्हाला मुक्त होण्यासाठी बोलावण्यात आले होते. पण देह भोगण्यासाठी आपल्या स्वातंत्र्याचा वापर करू नका; त्याऐवजी, प्रेमाने एकमेकांची सेवा करा.14कारण ही एकच आज्ञा पाळण्यात संपूर्ण कायदा पूर्ण झाला आहे: आपल्या शेजाऱ्यावर स्वतःसारखे प्रेम करा.

गलती 5: 22-23

परंतु आत्म्याचे फळ म्हणजे प्रेम, आनंद, शांती, सहनशीलता, दयाळूपणा, चांगुलपणा, विश्वासूपणा,2. 3सौम्यता आणि आत्म-नियंत्रण. अशा गोष्टींच्या विरोधात कोणताही कायदा नाही.

रोम 13: 8

एकमेकांवर प्रेम करण्याचे सतत कर्ज वगळता कोणतेही कर्ज थकीत राहू देऊ नका, कारण जो कोणी इतरांवर प्रेम करतो त्याने कायदा पूर्ण केला आहे.

स्तोत्र 36: 5-6

प्रभु, तुमचे प्रेम स्वर्गापर्यंत पोहोचते,
तुमची आकाशाशी असलेली निष्ठा.
6तुमची नीतिमत्ता सर्वोच्च पर्वतांसारखी आहे,
तुमचा न्याय महान खोल सारखा.
परमेश्वरा, तू माणसे आणि प्राणी दोन्ही वाचव.

इफिस 5: 1-2

देवाच्या उदाहरणाचे अनुसरण करा, म्हणून, प्रिय मुलांप्रमाणे2आणि प्रेमाच्या मार्गाने चाला, जसे ख्रिस्ताने आपल्यावर प्रेम केले आणि देवासाठी सुगंधित अर्पण आणि बलिदान म्हणून स्वतःला आपल्यासाठी अर्पण केले.

1 जॉन 2: 9-10

जो कोणी प्रकाशात असल्याचा दावा करतो पण भाऊ किंवा बहिणीचा तिरस्कार करतो तो अजूनही अंधारात आहे.10जो कोणी आपल्या भावावर आणि बहिणीवर प्रेम करतो तो प्रकाशात राहतो आणि त्यांना अडखळण्यासारखे काही नाही.

1 जॉन 3: 1

पित्याने आपल्यावर किती प्रेम केले आहे ते पहा, की आपल्याला देवाची मुले म्हटले जावे! आणि तेच आपण आहोत! जग आपल्याला ओळखत नाही याचे कारण हे आहे की त्याने त्याला ओळखले नाही.

1 जॉन 3: 16-18

प्रेम म्हणजे काय हे आपल्याला कसे माहित आहे: येशू ख्रिस्ताने आपल्यासाठी आपले जीवन दिले. आणि आपण आपले बंधू आणि बहिणींसाठी आपले प्राण अर्पण केले पाहिजेत.17जर कोणाकडे भौतिक संपत्ती असेल आणि एखादा भाऊ किंवा बहीण गरजू दिसतील पण त्यांच्यावर दया येत नसेल तर त्या व्यक्तीमध्ये देवाचे प्रेम कसे असू शकते?18प्रिय मुलांनो, आपण शब्दांवर किंवा बोलण्याने नव्हे तर कृतीने आणि सत्याने प्रेम करूया.

1 जॉन 4: 9-11

अशाप्रकारे देवाने आपल्यामध्ये आपले प्रेम दाखवले: त्याने आपला एकुलता एक मुलगा जगात पाठवला जेणेकरून आपण त्याच्याद्वारे जगू शकू.10हे प्रेम आहे: असे नाही की आपण देवावर प्रेम केले, परंतु त्याने आपल्यावर प्रेम केले आणि आपल्या पुत्राला आपल्या पापांसाठी प्रायश्चित्त म्हणून पाठवले.अकराप्रिय मित्रांनो, देवाने आपल्यावर इतके प्रेम केले असल्याने आपण देखील एकमेकांवर प्रेम केले पाहिजे.

गाण्याचे गाणे 2: 4

त्याला मला मेजवानी सभागृहात नेऊ द्या,
आणि त्याचे बॅनर माझ्यावर प्रेम असू द्या.

प्रेमावरील शास्त्रे

रोम 13: 9-10

आज्ञा, तुम्ही व्यभिचार करू नका, तुम्ही खून करू नका, तुम्ही चोरी करू नका, तुम्ही लोभ करू नका आणि इतर कोणत्याही आज्ञा असू शकतात, या एकाच आज्ञेत सारांशित केला आहे: तुमच्या शेजाऱ्यावर स्वतःसारखे प्रेम करा.10प्रेम शेजाऱ्याला हानी पोहोचवत नाही. म्हणून प्रेम ही कायद्याची पूर्तता आहे.

गाण्याचे गाणे 8: 6-7

मला तुझ्या हृदयावर शिक्का सारखा ठेवा,
तुमच्या हातावर शिक्का मारल्याप्रमाणे;
कारण प्रेम मृत्यूसारखे मजबूत आहे,
त्याची मत्सर कबरीसारखी नाही.
ते जळत्या आगीसारखे जळते,
एक ज्वाला ज्वाला सारखी.
7अनेक पाणी प्रेम शमवू शकत नाही;
नद्या त्याला वाहू शकत नाहीत.
जर कोणी द्यायचे असेल तर
प्रेमासाठी एखाद्याच्या घराची सर्व संपत्ती,
तो पूर्णपणे तिरस्कार केला जाईल.

गलती 2:20

मला ख्रिस्ताबरोबर वधस्तंभावर खिळले गेले आहे आणि मी यापुढे राहत नाही, परंतु ख्रिस्त माझ्यामध्ये राहतो. मी आता शरीरात जगतो, मी देवाच्या पुत्रावर विश्वास ठेवून जगतो, ज्याने माझ्यावर प्रेम केले आणि स्वतःला माझ्यासाठी दिले.

स्तोत्र 89: 2

मी घोषित करेन की तुमचे प्रेम कायम आहे
की तुम्ही स्वर्गातच तुमची विश्वासूता प्रस्थापित केली आहे.

स्तोत्र 119: 64

पृथ्वी तुझ्या प्रेमाने भरली आहे, प्रभु;
मला तुझे आदेश शिकव.

1 पीटर 1:22

आता जेव्हा तुम्ही सत्याचे पालन करून स्वतःला शुद्ध केले आहे जेणेकरून तुमचे एकमेकांवर प्रामाणिक प्रेम असेल, तर एकमेकांवर मनापासून प्रेम करा.

मॅथ्यू 22: 37-39

येशूने उत्तर दिले: 'तुमचा देव परमेश्वर ह्याच्यावर पूर्ण अंतःकरणाने, पूर्ण जिवाने आणि पूर्ण मनाने प्रेम करा.'38ही पहिली आणि सर्वात मोठी आज्ञा आहे.39आणि दुसरे असे आहे: 'तुमच्या शेजाऱ्यावर स्वतःसारखे प्रेम करा.'

रोमन्स 8: 37-39

नाही, या सर्व गोष्टींमध्ये आपण त्याच्यावर विजय मिळवणाऱ्यांपेक्षा अधिक आहोत ज्याने आपल्यावर प्रेम केले.38कारण मला खात्री आहे की मृत्यू किंवा जीवन, देवदूत किंवा भुते, वर्तमान किंवा भविष्य, किंवा कोणतीही शक्ती नाही,39उंची किंवा खोली नाही, किंवा सर्व सृष्टीतील इतर कोणतीही गोष्ट, ख्रिस्त येशू आमच्या प्रभुमध्ये असलेल्या देवाच्या प्रेमापासून आम्हाला वेगळे करण्यास सक्षम असेल.

देवावर विश्वास ठेवण्याबद्दल बायबलमधील परिच्छेद

लव्ह वर्सेज

1 तीमथ्य 1: 7

त्यांना कायद्याचे शिक्षक व्हायचे आहे, परंतु ते कशाबद्दल बोलत आहेत किंवा ते इतके आत्मविश्वासाने दुजोरा देतात हे त्यांना माहित नाही.

1 पीटर 2:17

प्रत्येकाला योग्य आदर दाखवा, विश्वासणाऱ्यांच्या कुटुंबावर प्रेम करा, देवाची भीती बाळगा, सम्राटाचा सन्मान करा.

जोशुआ 22: 5

परंतु प्रभूचा सेवक मोशे याने तुम्हाला दिलेली आज्ञा आणि नियम पाळण्यासाठी अत्यंत सावधगिरी बाळगा: तुमचा देव परमेश्वर याच्यावर प्रेम करणे, त्याच्या आज्ञा पाळणे, त्याच्या आज्ञा पाळणे, त्याला धरून ठेवणे आणि त्याची सेवा करणे आपले सर्व हृदय आणि आपल्या संपूर्ण आत्म्याने.

यशया 54:10

माझ्यासाठी हा नोहाच्या दिवसांसारखा आहे,
जेव्हा मी शपथ घेतली की नोहाचे पाणी पुन्हा कधीही पृथ्वीला व्यापणार नाही.
म्हणून आता मी तुझ्यावर राग न घेण्याची शपथ घेतली आहे,
तुला पुन्हा कधीही खडसावणार नाही.
10पर्वत हलले तरी
आणि टेकड्या काढल्या जातील,
तरीही माझे तुझ्यावरचे अतूट प्रेम डळमळणार नाही
किंवा माझा शांतीचा करार काढला जाणार नाही,
परमेश्वर म्हणतो, जो तुमच्यावर दया करतो.

नीतिसूत्रे 3: 3-4

प्रेम आणि विश्वासूपणा तुम्हाला कधीही सोडू देऊ नका;
त्यांना आपल्या गळ्यात बांधून ठेवा,
ते तुमच्या हृदयाच्या टॅब्लेटवर लिहा.
4मग तुम्हाला अनुकूलता आणि चांगले नाव मिळेल
देव आणि माणसाच्या दृष्टीने.

1 थेस्सलनीका 3:12

प्रभू तुमचे प्रेम वाढवो आणि एकमेकांसाठी आणि इतर सर्वांसाठी ओव्हरफ्लो होवो, जसे आमचे तुमच्यासाठी करते.

1 करिंथ 13: 4-7

प्रेम सहनशील आहे, प्रेम दयाळू आहे. हेवा करत नाही, बढाई मारत नाही, गर्व नाही.5हे इतरांचा अपमान करत नाही, ते स्वत: ला शोधत नाही, ते सहज रागावलेले नाही, ते चुकीची नोंद ठेवत नाही.6प्रेम वाईटामध्ये आनंद करत नाही परंतु सत्याने आनंदित होते.7हे नेहमी रक्षण करते, नेहमी विश्वास ठेवते, नेहमी आशा करते, नेहमी चिकाटी ठेवते.

स्तोत्र 63: 3

कारण तुमचे प्रेम जीवनापेक्षा चांगले आहे,
माझे ओठ तुझे गौरव करतील.

निष्कर्ष

आपल्या ख्रिश्चन चालण्यासाठी प्रेम आवश्यक आहे. ही शास्त्रवचने सामायिक करा आणि आपल्या दैनंदिन जीवनात प्रेमाविषयी देवाच्या सूचना समाविष्ट करण्यासाठी कार्य करा. तुम्हाला वाटेल की प्रेम वाटून तुम्हाला आनंद आणि आध्यात्मिक परिपूर्णता मिळते.

आपल्या देवदूताची संख्या शोधा

हे देखील पहा:

लोकप्रिय पोस्ट

रॅपिड रिस्पॉन्स व्हिक्टरी गार्डन कसे वाढवायचे

रॅपिड रिस्पॉन्स व्हिक्टरी गार्डन कसे वाढवायचे

महानतेच्या क्रमाने टॉम पेटीच्या सर्व अल्बमची क्रमवारी लावणे

महानतेच्या क्रमाने टॉम पेटीच्या सर्व अल्बमची क्रमवारी लावणे

'कंप्लायन्स'ची पुनरावृत्ती करत आहे: क्रेग झोबेलचा चिलिंग, वादग्रस्त आणि कमांडिंग फीचर फिल्म

'कंप्लायन्स'ची पुनरावृत्ती करत आहे: क्रेग झोबेलचा चिलिंग, वादग्रस्त आणि कमांडिंग फीचर फिल्म

बॉब डायलन आणि जोन बेझ यांची जोडी 'ब्लोविन' इन द विंड' अंतिम वेळी पहा

बॉब डायलन आणि जोन बेझ यांची जोडी 'ब्लोविन' इन द विंड' अंतिम वेळी पहा

जेव्हा कीथ मून स्टेजवरून निघून गेला आणि द हू त्याच्या जागी प्रेक्षक सदस्य आला

जेव्हा कीथ मून स्टेजवरून निघून गेला आणि द हू त्याच्या जागी प्रेक्षक सदस्य आला

अन्नाट्टो बियाणे साबण कृती

अन्नाट्टो बियाणे साबण कृती

स्वीट ऑरेंज सोप रेसिपी + साबण बनवण्याच्या सूचना

स्वीट ऑरेंज सोप रेसिपी + साबण बनवण्याच्या सूचना

पवित्र, पवित्र, पवित्र!

पवित्र, पवित्र, पवित्र!

नैसर्गिक कॅमोमाइल सोप रेसिपी + साबण बनवण्याच्या सूचना

नैसर्गिक कॅमोमाइल सोप रेसिपी + साबण बनवण्याच्या सूचना

जर तुम्हाला मधमाशांचा थवा दिसला तर काय करावे

जर तुम्हाला मधमाशांचा थवा दिसला तर काय करावे