दारू पिण्याबद्दल बायबल खरोखर काय म्हणते

वाइन पिण्याच्या बाबतीत ख्रिश्चनांनी बराच काळ प्रतिबंधात्मक वृत्ती बाळगली आहे. परंतु बायबल आपल्याला सूचना देत नाही की विश्वासणाऱ्यांनी वाइनचे सेवन करू नये.

देवाच्या प्रेमाविषयी बायबल वचना

बायबलमध्ये तुमच्यासाठी देवाचे प्रेम काय आहे ते शोधा. देवाच्या प्रेमाला संपूर्ण शास्त्राच्या कथांमध्ये अनेक रूपे येतात. देवाचे प्रेम पत्र आपल्यासाठी कृपेचा श्वास घेते ...

A ते Z पर्यंत ख्रिश्चन बेबी गर्ल नावांची यादी

सर्वोत्कृष्ट ख्रिश्चन मुलींची नावे A ते Z पर्यंत अर्थासह. आपल्या मौल्यवान बाळासाठी बायबलसंबंधी नाव शोधत आहात? जोपर्यंत तुम्हाला ही यादी दिसत नाही तोपर्यंत नाव निवडू नका.

प्रेम रुग्ण आहे, प्रेम दयाळू आहे-1 करिंथ 13: 4-8

प्रेम सहनशील आहे, प्रेम दयाळू आहे. हेवा करत नाही, बढाई मारत नाही, गर्व नाही. 1 करिंथ 13: 4-8 आपल्याला खरे प्रेम काय आहे आणि ते कसे प्रदर्शित करावे हे दर्शवते ...

मनापासून परमेश्वरावर विश्वास ठेवा

जेव्हा आपण ख्रिस्ती बनतो आणि देवाची सेवा करण्यासाठी आपले जीवन व्यतीत करतो तेव्हा परमेश्वरावर विश्वास सुरू होतो. या क्षणी, आम्हाला विश्वास आहे आणि विश्वास आहे की देव आपल्याला क्षमा करतो ...

नैराश्याबद्दल बायबल वचने

नैराश्याबद्दल बायबल काय म्हणते? उदासीनता आणि चिंता या काळात बायबलमधील प्रेरणादायक श्लोक एक्सप्लोर करा ... थोड्या वेळाने दुःखी होणे पूर्णपणे सामान्य आहे. शेवटी, जीवन परिपूर्ण नाही आणि ते चढ -उतारांनी भरलेले आहे ज्यामुळे आपल्याला आनंदी वाटते आणि…

मुलाला त्याच्या मार्गाने प्रशिक्षित करा

मुलाला ज्या मार्गाने जावे त्याप्रमाणे प्रशिक्षण द्या; तो म्हातारा झाला तरी तो त्यापासून दूर जाणार नाही. हे एक महत्त्वाचे ख्रिश्चन पालकत्व तत्त्व आहे ...

मृत्यू बद्दल बायबल वचने

मृत्यूविषयी बायबलमधील हे श्लोक मृत्यूनंतर किंवा मरणावरील जीवनाविषयी बायबलसंबंधी उत्तरे देतात. येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवणाऱ्यांसाठी मृत्यू आता शत्रू नाही.

देवाचे संपूर्ण चिलखत-इफिस 6: 10-18

देवाचे चिलखत - देवाचे चिलखत हे ईश्वराने विश्वासणाऱ्यांना प्रदान केलेले संपूर्ण आध्यात्मिक गुण आहे जेणेकरून त्यांना वाईट शक्तींविरूद्ध युद्ध करण्यास सक्षम केले जाईल ...

22 मजेदार बायबल वचने आणि शास्त्रे

मजेदार बायबल श्लोक - हशा आत्म्यासाठी चांगले आहे. बायबलमधील श्लोक जे आपल्याला हसतात ते सहसा अनुवादामुळे असतात. येथे काही मजेदार उदाहरणे आहेत.

मंदिराच्या प्रवेशद्वारांविषयी बायबल वचना

मंदिराचे प्रवेशद्वार - बायबल श्लोक - स्वतः राजपुत्र एकमेव आहे जो परमेश्वराच्या उपस्थितीत खाण्यासाठी प्रवेशद्वाराच्या आत बसू शकतो ...

जाबेजची प्रार्थना

याबेजची प्रार्थना: 'अरे तू मला खरोखर आशीर्वाद दे आणि माझा किनारा वाढव आणि तुझा हात माझ्याबरोबर असावा ...' 1 इतिहास 4:10

बायबल सेक्सबद्दल काय सांगते?

बायबल म्हणते की आपण सेक्सचा आनंद घेऊ नये? बायबल लैंगिक सुखास मनाई करते का? बायबल शास्त्रामध्ये सेक्सबद्दल काय म्हणते याबद्दल चर्चा करतो ...

देवावर विश्वास ठेवण्याबद्दल बायबल वचना

देवावर विश्वास ठेवण्याविषयी बायबल वचने - देवावर विश्वास ठेवणे आणि त्याच्यावर विश्वास ठेवणे किती महत्त्वाचे आहे याबद्दल शास्त्रवचन वाचा जरी आपण त्याला पाहू शकत नाही. तुमचा विश्वास वाढवा ...

सौंदर्य बद्दल बायबल वचना

ख्रिश्चन स्त्रीसाठी, सौंदर्याचा शोध मोहक असू शकतो. तथापि, हे लक्षात ठेवा की बायबल स्त्रियांना आकर्षक होण्यापासून परावृत्त करत नाही ...

न थांबता प्रार्थना कशी करावी

1 थेस्सलनीका 5: 16-18 नेहमी आनंद करा, सतत प्रार्थना करा, सर्व परिस्थितीत धन्यवाद द्या; कारण ख्रिस्त येशूमध्ये तुमच्यासाठी देवाची इच्छा आहे. न थांबता प्रार्थना करा

धैर्याबद्दल बायबल वचने

धैर्याबद्दल बायबलमधील ही वचने तुम्हाला तुमच्या सर्वात मोठ्या भीतीवर मात करण्यास आणि देवाच्या वचनामध्ये शक्ती आणि धैर्य शोधण्यात मदत करतील. तुम्ही कधी ...

येशू प्रेम - सर्वांपेक्षा मोठे प्रेम

येशू प्रेमाविषयी बायबलमधील श्लोक - येशूचे प्रेम बायबलमध्ये आले आहे. तो आपल्याला कधीच सोडणार नाही किंवा सोडणार नाही. ख्रिस्ताचे प्रेम सर्वोपरि आहे ...

चित्रांमध्ये बायबल उद्धरण

तुमचा विश्वास बळकट करण्यासाठी चित्रांमध्ये प्रेरणादायक बायबल कोट्स - सुंदर चित्रांमध्ये बायबलमधील श्लोक तुमच्यासाठी शेअर करा. प्रेरणादायक प्रतिमांवरील लोकप्रिय बायबल कोट

शिक्षकांसाठी बायबल वचना

बायबल शिकवण्याबद्दल आणि शिक्षकांबद्दल प्रेमळपणे बोलते. तणावपूर्ण काळात शिक्षकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी संबंधित बायबल श्लोकांचा संग्रह येथे आहे.