मंदिराच्या प्रवेशद्वारांविषयी बायबल वचना

आपल्या देवदूताची संख्या शोधा

बायबलमधील शास्त्र आपल्याला सांगत नाही की नरक जमिनीखाली स्थित आहे. त्याचप्रमाणे, बायबल आपल्याला स्वर्ग आकाशात स्थित असल्याची सूचना देत नाही. तथापि, बायबल असे सूचित करते की पृथ्वी आणि आकाश हे स्वर्ग आणि नरक दोन्हीचे प्रवेशद्वार आहेत.पृथ्वी नरकाचे प्रवेशद्वार आहे आणि आकाश स्वर्गाचे प्रवेशद्वार आहे.बायबलमध्ये प्रवेशद्वार कशाचे प्रतीक आहे?

बायबलमध्ये, प्रवेशद्वार एखाद्या आध्यात्मिक गोष्टीसाठी नैसर्गिक प्रवेश बिंदूचे प्रतीक आहे. उदाहरणार्थ, आकाश स्वर्गाचे प्रवेशद्वार आहे, जमीन किंवा पृथ्वी नरकाचे प्रवेशद्वार आहे आणि ख्रिस्त देवाच्या उपस्थितीचे प्रवेशद्वार आहे.आध्यात्मिक द्वार म्हणजे काय?

आध्यात्मिक दरवाजे आध्यात्मिक स्थळांमधून प्रवेश करण्यासाठी किंवा बाहेर जाण्यासाठी मार्ग आहेत.

स्वर्गातील वेशीवर कोणता देवदूत आहे?

स्वर्गाचे दरवाजे संत पीटर (राज्याच्या चाव्या ठेवणारा) द्वारे संरक्षित आहेत.पृथ्वीची जमीन किंवा धूळ हे नरकाचे प्रवेशद्वार आहे

स्वर्ग आणि नरक भौतिक दृष्टीने स्थान नाहीत. ते आध्यात्मिक क्षेत्रात अस्तित्वात आहेत. परंतु त्यांच्या प्रवेशाचे प्रवेशद्वार आपल्या भौतिक जगात अस्तित्वात आहेत. विशेषतः, नरकाचे प्रवेशद्वार पृथ्वीवरील जमीन आहे आणि स्वर्गातील प्रवेशद्वार आकाशात आहे.

आकाश वातावरणाचे प्रतिनिधित्व करते आणि जमीन आपल्या खाली असलेल्या गोष्टींचे प्रतिनिधित्व करते.

स्वर्गाचे प्रवेशद्वार

बायबलमधील श्लोक स्वर्ग किंवा नंदनवनाचे प्रवेशद्वार पुरवण्यासाठी आकाश उघडण्याचे वर्णन करतात:10आणि सरळ पाण्यातून बाहेर येताना त्याने पाहिले आकाश उघडले आणि कबुतरासारखा आत्मा त्याच्यावर उतरत आहे:अकराआणि स्वर्गातून एक आवाज आला, म्हणाला, तू माझा प्रिय पुत्र आहेस, ज्यावर मी प्रसन्न आहे.

मार्क 1: 10-11 किंग जेम्स व्हर्जन (KJV)

वरील बायबल श्लोक सुचवते की आकाश उघड करण्यासाठी आकाश उघडले. आपल्याला माहित आहे की कबूतर आकाशात उडतात आणि पाण्याच्या तलावातून बाहेर पडताना वर पाहण्याची नैसर्गिक प्रवृत्ती असते. हे शास्त्र आकाशाचे राज्याचे प्रवेशद्वार म्हणून वर्णन करीत आहे.

जेव्हा यहेज्केलला परमेश्वराने भेट दिली, तेव्हा त्याने स्वर्ग उघडण्याचे वर्णन केले:

आता तेराव्या वर्षी, चौथ्या महिन्यात, महिन्याच्या पाचव्या दिवशी, कारण मी चेबर नदीच्या बंदिवानांपैकी होतो, आकाश उघडले गेले , आणि मी देवाचे दर्शन पाहिले.

यहेज्केल 1: 1 किंग जेम्स व्हर्जन (KJV)

यहेज्केल एवढ्यावरच थांबत नाही. तो उत्तरेत त्याच्या दृष्टीचे तपशीलवार वर्णन करतो.

4आणि मी पाहिले, आणि बघ, उत्तरेकडून एक वावटळ बाहेर आली, एक मोठा ढग , आणि स्वतःला आग लागलेली, आणि त्याबद्दल एक चमक होती, आणि त्याच्या मधून एम्बरच्या रंगाप्रमाणे, आगीच्या बाहेर.5तसेच त्याच्या मधून चार जिवंत प्राण्यांची समानता आली. आणि हे त्यांचे स्वरूप होते; त्यांच्याकडे माणसासारखे होते.

यहेज्केल 1: 4-5 किंग जेम्स व्हर्जन (KJV)

यशयाच्या पुस्तकात, त्याने वरून आकाश फाटलेल्या किंवा फाटल्याच्या समान दृष्टिकोनाचे वर्णन केले आहे:

अरे तुला हवे असते स्वर्ग फाडणे , की तू खाली ये, म्हणजे पर्वत तुझ्या उपस्थितीने खाली वाहू शकतील,

जेनिस जोप्लिन गाणे
यशया 64: 1 किंग जेम्स व्हर्जन (KJV)

शेवटी, प्रकटीकरणाच्या पुस्तकात येशू ख्रिस्ताच्या परत येण्याचा मार्ग तयार करण्यासाठी आकाश उघडल्याचा तपशील आहे:

आणि मी पाहिले स्वर्ग उघडला , आणि एक पांढरा घोडा पहा; आणि जो त्याच्यावर बसला त्याला विश्वासू आणि खरे म्हटले गेले आणि धार्मिकतेने तो न्याय करतो आणि युद्ध करतो.

प्रकटीकरण 19:11 किंग जेम्स आवृत्ती (केजेव्ही)

शास्त्रवचनातील मजकूर हे सिद्ध करतो की स्वर्ग आकाशात अक्षरशः नाही. त्याऐवजी, स्वर्ग पाहण्यासाठी आकाश उघडते. मूलतः, आकाश हे प्रवेशद्वार आहे जे स्वर्ग उघड करण्यासाठी उघडते.

नरकाचे प्रवेशद्वार

जसे स्वर्गाचे प्रवेशद्वार वर आहे, त्याचप्रमाणे नरकाचे प्रवेशद्वार उलट दिशेने आहे. नरकाचे प्रवेशद्वार जमिनीवर आहे:

पंधराआणि आता माझी आशा कुठे आहे? माझ्या आशेबद्दल, ते कोण बघेल?16जेव्हा आम्ही एकत्र विश्रांती घेतो तेव्हा ते खाली खड्ड्याच्या पट्ट्यांकडे जातील धूळ मध्ये .

ईयोब 17: 15-16 किंग जेम्स व्हर्जन (केजेव्ही)

पृथ्वीला अनेकदा नरकाचे प्रवेशद्वार किंवा तोंड म्हणून वर्णन केले जाते, म्हणून नरकाने स्वतःला मोठे केले, आणि तिचे तोंड मोजण्याशिवाय उघडले (यशया ५.१४ केजेव्ही), ते म्हणतील, 'एक जण नांगरतो आणि पृथ्वी तोडतो, तशी आमची हाडे कबरेच्या तोंडावर विखुरली गेली आहेत.' (स्तोत्र 141: 7 नवीन आंतरराष्ट्रीय आवृत्ती एनआयव्ही).

प्रकटीकरण 9 मध्ये, सैतानाने अथांग खड्ड्याचा दरवाजा उघडला आणि त्याच्या टोळ सैन्याला सोडले, मी एक तारा स्वर्गातून पृथ्वीवर पडताना पाहिला: आणि त्याला अथांग खड्ड्याची चावी देण्यात आली. आणि त्याने अथांग खड्डा उघडला; आणि खड्ड्यातून धूर निघाला ... आणि धूरातून पृथ्वीवर टोळ निघाले (प्रकटीकरण 9: 1-3 KJV).

वरील प्रत्येक श्लोक ठामपणे सुचवितो की जसे आकाश स्वर्गात आध्यात्मिक प्रवेशद्वार म्हणून कार्य करते, त्याचप्रमाणे जमीन किंवा पृथ्वी नरकात आध्यात्मिक प्रवेशद्वार म्हणून कार्य करते.

बायबलमध्ये स्वर्ग आणि नरकाचे प्रवेशद्वार

उंच ठिकाणे मात्र काढली गेली नाहीत; लोक यज्ञ अर्पण करत राहिले आणि धूप जाळत राहिले. जोथमने परमेश्वराच्या मंदिराचा वरचा दरवाजा पुन्हा बांधला.

2 राजे 15:35 नवीन आंतरराष्ट्रीय आवृत्ती (NIV)

राजाच्या आज्ञेनुसार, एक छाती बनवली गेली आणि बाहेर ठेवली गेली, परमेश्वराच्या मंदिराच्या गेटवर.

2 इतिहास 24: 8 नवीन आंतरराष्ट्रीय आवृत्ती (NIV)

आणि येशू मंदिराच्या आवारात शलमोन कॉलोनेडमध्ये चालत होता.

जॉन 10:23 नवीन आंतरराष्ट्रीय आवृत्ती (NIV)

तो माणूस पीटर आणि जॉनला धरून असताना, सर्व लोक आश्चर्यचकित झाले आणि त्यांच्याकडे धावत धावत सोलोमन कॉलोनेड नावाच्या ठिकाणी आले.

कृत्ये 3:11 नवीन आंतरराष्ट्रीय आवृत्ती (NIV)

प्रेषितांनी लोकांमध्ये अनेक चिन्हे आणि चमत्कार केले. आणि सर्व विश्वासणारे सॉलोमन कॉलोनेडमध्ये एकत्र भेटत असत.

कृत्ये 5:12 नवीन आंतरराष्ट्रीय आवृत्ती (NIV)

मग आत्म्याने मला वर उचलले आणि मला पूर्वेकडे असलेल्या परमेश्वराच्या घराच्या दाराजवळ आणले. तेथे फाटकाच्या प्रवेशद्वारावर पंचवीस माणसे होती, आणि मी त्यांच्यामध्ये अझ्झूरचा मुलगा जाजन्या आणि बनयाचा मुलगा पलातिया हे लोकांचे नेते पाहिले.

यहेज्केल 11: 1 नवीन आंतरराष्ट्रीय आवृत्ती (NIV)

मग त्याने मला परमेश्वराच्या घराच्या उत्तर दरवाजाच्या प्रवेशद्वाराजवळ आणले आणि मी तेथे स्त्रियांना बसलेले पाहिले, देव तम्मूजचा शोक करीत होते.

यहेज्केल 8:14 नवीन आंतरराष्ट्रीय आवृत्ती (NIV)

त्याने हातासारखे दिसले आणि मला माझ्या डोक्याच्या केसांनी पकडले. आत्म्याने मला पृथ्वी आणि स्वर्ग यांच्यामध्ये वर नेले आणि देवाच्या दृष्टान्तात तो मला जेरुसलेमला घेऊन गेला, आतल्या कोर्टाच्या उत्तर दरवाजाच्या प्रवेशद्वारावर, जिथे मत्सर करण्यास प्रवृत्त करणारी मूर्ती उभी होती.

यहेज्केल 8: 3 नवीन आंतरराष्ट्रीय आवृत्ती (NIV)

मग तो मला म्हणाला, मानवपुत्रा, उत्तरेकडे बघ. म्हणून मी पाहिले, आणि वेदीच्या गेटच्या उत्तरेकडील प्रवेशद्वारामध्ये मला मत्सराची ही मूर्ती दिसली.

यहेज्केल 8: 5 नवीन आंतरराष्ट्रीय आवृत्ती (NIV)

मग त्या माणसाने मला पूर्वेकडे असलेल्या गेटवर आणले,

यहेज्केल 43: 1 नवीन आंतरराष्ट्रीय आवृत्ती (NIV)

बायबल गेटवे

बायबलमधील गेटवे - केजेव्ही

आणि डेव्हिडने दरवाजांच्या दरवाज्यांसाठी आणि जोडण्यासाठी नखांसाठी भरपूर लोह तयार केले; आणि वजनाशिवाय मुबलक प्रमाणात पितळ;

1 इतिहास 22: 3 किंग जेम्स आवृत्ती (KJV)

आणि हिज्कीयाने याजकांच्या आणि लेवींच्या अभ्यासक्रमांची नेमणूक केली, प्रत्येक व्यक्तीने त्याच्या सेवेनुसार, याजक आणि लेवींनी होमबली आणि शांत्यर्पणासाठी, सेवा करण्यासाठी, आभार मानले आणि स्तुती केली परमेश्वराचे तंबू.

2 इतिहास 31: 2 किंग जेम्स आवृत्ती (केजेव्ही)

तुम्ही उंच पर्वतावर एक झेंडा उंच करा, त्यांना आवाज वाढवा, हात हलवा, जेणेकरून ते सरदारांच्या दरवाज्यात जाऊ शकतील.

यशया 13: 2 किंग जेम्स व्हर्जन (KJV)

आणि फाटकांच्या बाजूच्या बाजूने फुटपाथ हा फाटकांच्या लांबीच्या तुलनेत खालचा फुटपाथ होता.

यहेज्केल 40:18 किंग जेम्स व्हर्जन (KJV)

आणि त्यामध्ये आणि त्याच्या कमानींमध्ये खिडक्या होत्या, त्या खिडक्यांप्रमाणे: लांबी पन्नास हात आणि रुंदी पाच आणि वीस हात होती.

यहेज्केल 40:25 किंग जेम्स व्हर्जन (KJV)

आणि त्याने मला दक्षिण दरवाजाने आतल्या अंगणात आणले: आणि त्याने या उपायांनुसार दक्षिण दरवाजा मोजला;

यहेज्केल 40:28 किंग जेम्स व्हर्जन (KJV)

आपल्या देवदूताची संख्या शोधा

हे देखील पहा:

लोकप्रिय पोस्ट

मंदिराच्या प्रवेशद्वारांविषयी बायबल वचना

मंदिराच्या प्रवेशद्वारांविषयी बायबल वचना

संगीताविषयी बायबल वचने

संगीताविषयी बायबल वचने

नैसर्गिक पिवळ्या साबणासाठी ही कॅलेंडुला-इन्फ्युस्ड ऑइल सोप रेसिपी बनवा

नैसर्गिक पिवळ्या साबणासाठी ही कॅलेंडुला-इन्फ्युस्ड ऑइल सोप रेसिपी बनवा

क्रॉसबी, स्टिल, नॅश आणि यंग तयार करण्यात जोनी मिशेलचा हात कसा होता

क्रॉसबी, स्टिल, नॅश आणि यंग तयार करण्यात जोनी मिशेलचा हात कसा होता

बॉब डायलन आणि जोन बेझ यांची जोडी 'ब्लोविन' इन द विंड' अंतिम वेळी पहा

बॉब डायलन आणि जोन बेझ यांची जोडी 'ब्लोविन' इन द विंड' अंतिम वेळी पहा

कटिंग्जमधून टोमॅटोचा प्रसार कसा करावा

कटिंग्जमधून टोमॅटोचा प्रसार कसा करावा

12 बियाणे स्वॅप ऑर्गनझिंग टिपा

12 बियाणे स्वॅप ऑर्गनझिंग टिपा

सिंपल फेस लोशन रेसिपी + DIY सूचना

सिंपल फेस लोशन रेसिपी + DIY सूचना

ख्रिश्चनांसाठी थँक्सगिव्हिंग डे म्हणजे काय

ख्रिश्चनांसाठी थँक्सगिव्हिंग डे म्हणजे काय

देवदूत क्रमांक 555: 5:55 पाहण्याचा आध्यात्मिक अर्थ काय आहे?

देवदूत क्रमांक 555: 5:55 पाहण्याचा आध्यात्मिक अर्थ काय आहे?