मी ख्रिस्ताद्वारे सर्व गोष्टी करू शकतो जो मला बळकट करतो

आपल्या देवदूताची संख्या शोधा

हजारो चर्चच्या मुलांसाठी जे चर्चमध्ये शास्त्रवचनांचे स्मरण करतात, फिलिप्पैन्स 4:13 हे त्या सर्व रविवार शाळेच्या धड्यांमधील सर्वात संस्मरणीय बायबल श्लोकांपैकी एक आहे.मी ख्रिस्ताद्वारे सर्व गोष्टी करू शकतो जे मला बळकट करते.फिलिप्पैन्स 4:13 किंग जेम्स व्हर्जन (KJV)

परंतु त्या लहान आणि शक्तिशाली श्लोकाला स्मरणात ठेवल्यानंतरही, जसे आपण मोठे होत जातो आणि जीवनातील अनेक अडचणींना सामोरे जात असतो, तेव्हा या शास्त्राचा अर्थ विसरणे सोपे होऊ शकते.थँक्सगिव्हिंगची काळी गॉस्पेल गाणी

ज्या संदर्भातून हा श्लोक उद्भवतो तो लक्षात ठेवणे महत्वाचे आहे. हे प्रेषित पॉलने त्याच्या आयुष्यातील सर्वात वाईट अनुभवांच्या दरम्यान लिहिले आहे. परंतु दुःख आणि छळाच्या दरम्यानही, पौल ओळखतो की देवापेक्षा मोठी शक्ती नाही आणि त्याच्याद्वारे आपण कोणत्याही अडथळ्यावर मात करू शकतो. जेव्हा आपण कमकुवत असतो तेव्हा ख्रिस्ताची शक्ती आपल्याला शक्ती देते - आणि त्याच्या सामर्थ्याने - आपण सर्व गोष्टी पूर्ण करू शकतो.

देव माझी शक्ती आहे

तर सर्व गोष्टी करण्यासाठी विश्वासणारे देवाचे सामर्थ्य कसे वापरतात? प्रथम, आपण देवाच्या सामर्थ्याचा उपयोग कसा करावा हे शिकले पाहिजे जेणेकरून आपण त्याचा वापर करू शकू.नहेम्या 8:10 म्हणतो, दु: खी होऊ नका, कारण परमेश्वराचा आनंद तुमचा आहे शक्ती . याचा अर्थ असा आहे की आपल्याला कठीण काळातही प्रभूमध्ये आनंद मिळवून देवाच्या सामर्थ्यात प्रवेश मिळतो. म्हणूनच, जेव्हा जीवनातील ताण आपल्या मनावर हल्ला करतात आणि आपल्याला दुःख वाटण्यास प्रवृत्त करतात, तेव्हा ख्रिश्चन म्हणून, आपण हे जाणून घेऊ शकतो की देव हे करू शकतो आणि करू शकतो.

खरं तर, देव एक चमत्कार करणारा आहे हे जरी आपल्याला माहीत असलं तरी, हे समजून घेणे आवश्यक आहे की देव कदाचित चमत्कारिक मार्गाने आपल्या समस्या सोडवू शकत नाही. तो कदाचित आम्हाला देऊ शकतो शक्ती स्वतःच्या लढाया लढण्यासाठी. आणि केवळ त्या कारणास्तव, आपल्याला आनंद मिळाला पाहिजे, ज्याद्वारे आपण ख्रिस्ताच्या सामर्थ्यात प्रवेश करतो.

ख्रिस्त मला कधी बळकट करेल?

बऱ्याच वेळा जेव्हा आपण वेदना आणि दुःख सहन करतो, तेव्हा आपली स्वाभाविक प्रतिक्रिया म्हणजे विचारणे - भीक मागणे - हे कधी संपेल? उपाय खूप सोपा वाटतो. जेव्हा फिलिप्पैन्स 4:13 नुसार ख्रिस्त आपल्याला सामर्थ्य देतो तेव्हा ते आपल्या अडचणींमधून सोडवण्यासाठी संपते. पण ते नक्की कधी आहे?नेमके इथेच आमचा विश्वास उंचावतो कारण देव आपल्यासाठी कधी येईल हे कोणीही सांगू शकत नाही. शिवाय, कठीण काळात, देवाबद्दलचा आपला समज नेहमीप्रमाणे स्पष्ट नसतो. परंतु आपल्या विश्वासामुळे आम्हाला खात्री आहे की देव आपल्याला नेहमीप्रमाणेच भेटेल.


ख्रिस्ताद्वारे सर्वकाही करू शकतो हे मान्य करण्यापूर्वी पौलाने शास्त्रात काय लिहिले ते पाहू:

10प्रभूमध्ये मला खूप आनंद झाला की शेवटी तुम्ही माझ्यासाठी तुमच्या काळजीचे नूतनीकरण केले. खरंच, तुम्ही काळजीत होता, पण तुम्हाला ते दाखवण्याची संधी नव्हती.अकरामी हे म्हणत नाही कारण मला गरज आहे, कारण मी परिस्थिती कशीही असली तरी समाधानी राहायला शिकलो आहे.12मला माहित आहे की त्याची गरज काय आहे आणि मला माहित आहे की भरपूर असणे काय आहे. मी कोणत्याही परिस्थितीत आणि प्रत्येक परिस्थितीत समाधानी राहण्याचे रहस्य शिकले आहे, चांगले पोसलेले किंवा भुकेले असले तरीही, भरपूर प्रमाणात राहणे किंवा हवे असले तरीही.13जो मला शक्ती देतो त्याच्याद्वारे मी हे सर्व करू शकतो.

फिलिपिन्स 4: 10-13 नवीन आंतरराष्ट्रीय आवृत्ती (NIV)

वरील मजकुरात, पॉल म्हणतो की जेव्हा देव शेवटी त्याच्यासाठी आला तेव्हा तो आनंदित झाला आणि त्याने कबूल केले की (श्लोक 10) त्याला हे माहित होते की देव त्याला दाखवण्यापूर्वीच त्याची काळजी करत होता. ही श्रद्धा आहे. पॉलला माहित होते की देव त्याच्याद्वारे त्याला पाहेल.

पॉल पुढे म्हणतो की त्याला जास्त असणे आणि काहीही नसणे म्हणजे काय हे माहित आहे. आणि दोन्ही प्रसंगात त्याने देवावर विश्वास ठेवायला शिकले आहे.

शीर्ष 20 गॉस्पेल गाणे

आपणही देवावर अशा प्रकारचा विश्वास स्वीकारला पाहिजे, जेणेकरून अत्यंत कठीण काळातही आपण प्रभूमध्ये आनंद घेऊ शकतो, हे माहीत आहे की तो आपल्याला वेळेत सोडवेल. या आनंदातूनच आपण ख्रिस्ताच्या सामर्थ्यात प्रवेश करतो. दु: खी होऊ नका, कारण परमेश्वराचा आनंद ही तुमची शक्ती आहे.

देवाबरोबर सर्व गोष्टी शक्य आहेत

येशूने त्यांच्याकडे पाहिले आणि म्हणाला, मनुष्याबरोबर हे अशक्य आहे, परंतु देवाबरोबर सर्व काही शक्य आहे.

मॅथ्यू 19:26 नवीन आंतरराष्ट्रीय आवृत्ती (NIV)

मॅथ्यू 19:26 आपल्याला देवाच्या सर्वशक्तिमान शक्तीची आठवण करून देते. बायबल देवाच्या सामर्थ्याचे प्रदर्शन करणाऱ्या चमत्कारांच्या कथांनी भरलेले आहे. ते चमत्कार आपल्याला आश्वासन देतात की आपण ख्रिस्ताद्वारे काहीही करू शकतो. तथापि, आपल्या जीवनात ख्रिस्ताशिवाय, आपण स्वतःच जीवनात जाण्याचा धोका पत्करतो ... आणि नेमके तिथेच आपण होऊ इच्छित नाही.

सामर्थ्याबद्दल बायबल वचने

सामर्थ्याबद्दल बायबलमधील श्लोकांच्या विस्तृत सूचीसाठी, आमचे ब्लॉग पोस्ट येथे वाचा.

यशया 41:10

भिऊ नको, कारण मी तुझ्याबरोबर आहे; निराश होऊ नका, कारण मी तुमचा देव आहे; मी करीन मजबूत करा तू, मी तुला मदत करीन, मी माझ्या नीतीम उजव्या हाताने तुला राखेन.

अनुवाद 31: 6

व्हा मजबूत आणि धैर्यवान. त्यांना घाबरू नका किंवा घाबरू नका, कारण तो तुमचा देव परमेश्वर आहे जो तुमच्याबरोबर जातो. तो तुम्हाला सोडणार नाही किंवा तुम्हाला सोडणार नाही.

यशया 40:31

परंतु जे प्रभूची वाट पाहतात त्यांनी त्यांचे नूतनीकरण करावे शक्ती ; ते गरुडासारखे पंखांनी वर चढतील; ते धावतील आणि थकणार नाहीत; ते चालतील आणि अशक्त होणार नाहीत.

निर्गम 15: 2

परमेश्वर माझा आहे शक्ती आणि माझे गाणे, आणि तो माझा मोक्ष झाला आहे; हा माझा देव आहे आणि मी माझ्या वडिलांचा देव त्याची स्तुती करीन आणि मी त्याला उंच करीन.

निर्वाण मला रेप कर

इफिस 6:10

शेवटी, व्हा मजबूत प्रभूमध्ये आणि त्याच्या सामर्थ्याच्या बळावर.

2 करिंथ 12: 9-10

पण तो मला म्हणाला, माझी कृपा तुझ्यासाठी पुरेशी आहे, कारण माझी शक्ती दुर्बलतेमध्ये परिपूर्ण केली आहे. म्हणून मी माझ्या कमकुवतपणाबद्दल अधिक आनंदाने बढाई मारेल, जेणेकरून ख्रिस्ताची शक्ती माझ्यावर अवलंबून राहील. ख्रिस्ताच्या फायद्यासाठी, मग मी दुर्बलता, अपमान, त्रास, छळ आणि आपत्तींवर समाधानी आहे. कारण जेव्हा मी अशक्त असतो, तेव्हा मी असतो मजबूत .

जोशुआ 1: 9

मी तुला आज्ञा केली नाही का? व्हा मजबूत आणि धैर्यवान. घाबरू नका आणि निराश होऊ नका, कारण तुम्ही जिथे जाल तिथे तुमचा देव परमेश्वर तुमच्यासोबत आहे.

यशया 12: 2

पाहा, देव माझा उद्धार आहे; मी विश्वास ठेवेल, आणि घाबरणार नाही; कारण परमेश्वर देव माझा आहे शक्ती आणि माझे गाणे, आणि तो माझा मोक्ष बनला आहे.

यशया 40:29

तो अशक्तपणाला शक्ती देतो, आणि ज्याला सामर्थ्य नाही त्याला तो वाढवतो शक्ती .

आपल्या देवदूताची संख्या शोधा

हे देखील पहा: