मनापासून परमेश्वरावर विश्वास ठेवा

आपल्या देवदूताची संख्या शोधा

देवावर विश्वास ठेवणे म्हणजे भूतकाळात देव काय करतो आणि भविष्यात तो काय करू शकतो हे आपल्याला माहीत आहे यावर आधारित विश्वास आणि विश्वासाचा एक छेदनबिंदू आहे.जेव्हा आपण ख्रिस्ती बनतो आणि देवाची सेवा करण्यासाठी आपले जीवन व्यतीत करतो तेव्हा परमेश्वरावर विश्वास सुरू होतो. या क्षणी, आमचा विश्वास आहे आणि विश्वास आहे की देव आपल्या सर्व पापांची क्षमा करतो आणि आपला आत्मा शुद्ध होतो.जसजसा आपण विश्वासात वाढतो तसतसे प्रभु आपल्या दैनंदिन जीवनात स्वतःला प्रकट करतो आणि आपला विश्वास आध्यात्मिक परिपक्वता सह स्वाभाविकपणे वाढतो. आपण देवाला जितके अधिक ओळखतो तितकेच आपण देवावर विश्वास ठेवला पाहिजे.जॉन 15: 5 आपल्याला सांगते की देवाशिवाय आपण काहीही साध्य करू शकत नाही. आपल्याला सर्व गोष्टींसाठी देवाची गरज आहे.

देवावर पूर्ण विश्वास कसा ठेवावा

5मनापासून परमेश्वरावर विश्वास ठेवा
आणि स्वतःच्या समजुतीवर अवलंबून राहू नका;
6आपल्या सर्व मार्गांनी त्याला अधीन व्हा,
आणि तो तुमचे मार्ग सरळ करेल.नीतिसूत्रे 3: 5-6 नवीन आंतरराष्ट्रीय आवृत्ती (NIV)

देवावर पूर्णपणे विश्वास ठेवणे हे सर्व गोष्टींचा निर्माता आणि निर्माता आहे हे ओळखण्यापासून सुरू होते. जेव्हा आपण सकाळी उठतो तेव्हा असे होते कारण देवाने परवानगी दिली. जेव्हा चक्रीवादळे आपल्या शहरांना बायपास करतात, तेव्हा ते देवाने आज्ञा केल्यामुळे होते. जरी आपल्या जीवनात शोकांतिका आली तरी देवाने त्याला परवानगी दिली आहे.

जेव्हा आपण सर्व गोष्टींमध्ये देव पाहू लागतो, तेव्हा आपण सर्व गोष्टींमध्ये देवावर विश्वास ठेवण्यास शिकू शकतो. मनुष्यजाती देवाच्या इच्छेचे आकलन करण्यास सक्षम नाही हे लक्षात घेऊन, आपल्या स्वतःच्या समजुतीवर अवलंबून राहू नये असे शास्त्र सांगते. आपण त्याची मेंढरे आहोत आणि त्याच्या अधीन असले पाहिजे.

8कारण माझे विचार तुमचे विचार नाहीत,
तुझे मार्ग माझे मार्ग नाहीत,
परमेश्वर घोषित करतो.
9जसे आकाश पृथ्वीपेक्षा उंच आहे,
म्हणून माझे मार्ग तुमच्या मार्गांपेक्षा उच्च आहेत
आणि तुमच्या विचारांपेक्षा माझे विचार.यशया 55: 8-9 नवीन आंतरराष्ट्रीय आवृत्ती (NIV)

देव आपल्या आयुष्यात घडू देणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीला कधीच समजणार नाही, चांगले किंवा वाईट. परंतु आपण विश्वास ठेवला पाहिजे की देवाला माहित आहे आणि आपल्यासाठी काय चांगले आहे, त्याची मुले. सुरू करण्यासाठी एक उत्तम ठिकाण म्हणजे फक्त बायबल वाचणे. देवाचे वचन आपल्याला देवाने आधीच काय केले आहे याची माहिती देते आणि आपल्याला सांत्वन प्रदान करते, हे जाणून की देव काहीही करू शकतो.

कठीण काळात देवावर विश्वास ठेवणे

प्रत्येक ख्रिश्चनाने सर्व गोष्टींवर देवावर विश्वास ठेवण्याची सवय लावणे महत्वाचे का आहे? कारण कोणीही असो, तुमच्या आयुष्यात कधीतरी कठीण काळ निर्माण होईल. जर तुम्ही सर्व गोष्टींवर देवावर विश्वास ठेवण्याची सवय लावली असेल, तर तुमचा त्रास त्याच्या हातात ठेवणे खूप सोपे होईल. हे शारीरिकदृष्ट्या सोपे किंवा आर्थिकदृष्ट्या सोपे असू शकत नाही, परंतु ते तुमच्या आत्म्यावर सोपे आहे आणि तुमच्या विश्वासाला धक्का देत नाही.

फिलिपियन लोकांना लिहिलेल्या पत्रात , प्रेषित पॉलने लिहिले की प्रभूने शेवटी त्याच्याबद्दल चिंता व्यक्त केली याचा त्याला आनंद झाला असला तरी, त्याला विश्वास होता की पॉल त्याला पाहू शकत नसतानाही प्रभुची काळजी करत होता.

कठीण काळात आपण करू शकणारी सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे स्वतःहून सर्व काही ठीक करण्याचा प्रयत्न करणे. विश्वासणारे म्हणून, आपण सुद्धा कठीण काळात देवावर विश्वास ठेवला पाहिजे जेव्हा असे वाटते की देवाने आपल्याला सोडून दिले आहे. लक्षात ठेवा, स्वतःच्या समजुतीवर अवलंबून राहू नका.

जीवनातील अडचणी कधीही येऊ शकतात हे जाणून आपल्याला देवावर विश्वास ठेवण्याची सवय लावण्यास प्रवृत्त केले पाहिजे. जेव्हा तुमचे बँक खाते चांगले दिसत असेल, तेव्हा देवावर विश्वास ठेवा. जेव्हा तुम्हाला नवीन नोकरी मिळेल तेव्हा देवावर विश्वास ठेवा. जेव्हा तुमचे शरीर निरोगी असेल तेव्हा देवावर विश्वास ठेवा. कारण जेव्हा एखादी कठीण परिस्थिती उद्भवते, तेव्हा तुम्हाला कळेल की देव तुमचे जीवन चांगल्या काळात परत आणू शकतो.

लॉर्ड बायबल वचनांवर विश्वास ठेवा

यशया 41:10 ESV

भिऊ नको, कारण मी तुझ्याबरोबर आहे; निराश होऊ नका, कारण मी तुमचा देव आहे; मी तुला बळ देईन, मी तुला मदत करीन, मी तुला माझ्या उजव्या हाताने उभा करीन.

नीतिसूत्रे 3: 5-6 ESV

तुमच्या मनापासून परमेश्वरावर विश्वास ठेवा आणि स्वतःच्या समजुतीवर अवलंबून राहू नका. तुमच्या सर्व मार्गांनी त्याला कबूल करा, आणि तो तुमचे मार्ग सरळ करेल.

Deuteronomy 31: 6 ESV

मजबूत आणि धैर्यवान व्हा. त्यांना घाबरू नका किंवा घाबरू नका, कारण तो तुमचा देव परमेश्वर आहे जो तुमच्याबरोबर जातो. तो तुम्हाला सोडणार नाही किंवा तुम्हाला सोडणार नाही.

फिलिप्पै 4: 6-7 ESV

कशाबद्दलही चिंता करू नका, परंतु प्रत्येक गोष्टीत प्रार्थना आणि विनंतीद्वारे धन्यवाद देऊन तुमच्या विनंत्या देवाला कळवा. आणि देवाची शांती, जी सर्व समजूतदारपणाच्या पलीकडे आहे, ख्रिस्त येशूमध्ये तुमचे अंतःकरण आणि तुमच्या मनाचे रक्षण करेल.

स्तोत्र 46: 1 ESV

गायक मंडळीला. कोरहच्या मुलांपैकी. अलामोथ यांच्या मते. एक गाणे. देव आमचे आश्रय आणि सामर्थ्य आहे, संकटात एक अतिशय उपस्थित मदत.

जेम्स 1: 2-4 ईएसव्ही

माझ्या बंधूंनो, जेव्हा तुम्ही विविध प्रकारच्या परीक्षांना सामोरे जाता तेव्हा हे सर्व आनंदाने मोजा, ​​कारण तुम्हाला माहित आहे की तुमच्या विश्वासाची परीक्षा दृढता निर्माण करते. आणि स्थिरतेचा पूर्ण परिणाम होऊ द्या, जेणेकरून तुम्ही परिपूर्ण आणि परिपूर्ण असाल, कशाचीही कमतरता नसेल.

1 पीटर 5: 7 ESV

आपल्या सर्व चिंता त्याच्यावर टाकणे, कारण तो तुमची काळजी करतो.

जॉन 14:27 ESV

शांतता मी तुझ्याबरोबर सोडतो; माझी शांती मी तुला देतो. जग जसे देते तसे मी तुम्हाला देत नाही. तुमची अंतःकरणे अस्वस्थ होऊ देऊ नका, त्यांना घाबरू देऊ नका.

जोशुआ 1: 9 ESV

मी तुला आज्ञा केली नाही का? मजबूत आणि धैर्यवान व्हा. घाबरू नका आणि निराश होऊ नका, कारण तुम्ही जिथे जाल तिथे तुमचा देव परमेश्वर तुमच्यासोबत आहे.

स्तोत्र 27: 1 ESV

डेव्हिडचे. परमेश्वर माझा प्रकाश आणि माझा उद्धार आहे; मी कोणाची भीती बाळगू? परमेश्वर माझ्या जीवनाचा गड आहे; मी कोणाची भीती बाळगू?

रोमन्स 8:28 ESV

आणि आम्हाला माहित आहे की जे देवावर प्रेम करतात त्यांच्यासाठी सर्व गोष्टी चांगल्यासाठी एकत्र काम करतात, ज्यांना त्याच्या उद्देशानुसार बोलावले जाते.

जॉन 16:33 ESV

मी तुम्हाला या गोष्टी सांगितल्या आहेत, जेणेकरून माझ्यामध्ये तुम्हाला शांती मिळेल. जगात तुम्हाला त्रास होईल. पण मनापासून घ्या; मी जगावर मात केली आहे.

नीतिसूत्रे 3: 5 ESV

तुमच्या मनापासून परमेश्वरावर विश्वास ठेवा आणि स्वतःच्या समजुतीवर अवलंबून राहू नका.

स्तोत्र 56: 3 ESV

जेव्हा मला भीती वाटते, तेव्हा मी तुझ्यावर विश्वास ठेवतो.

स्तोत्र 34:17 ESV

जेव्हा धार्मिक लोक मदतीसाठी ओरडतात, तेव्हा परमेश्वर त्यांना ऐकतो आणि त्यांच्या सर्व त्रासातून मुक्त करतो.

1 इतिहास 16:11 ESV

परमेश्वर आणि त्याची शक्ती शोधा; त्याची उपस्थिती सतत शोधा!

फिलिप्पै 4: 6 ESV

कशाबद्दलही चिंता करू नका, परंतु प्रत्येक गोष्टीत प्रार्थना आणि विनंतीद्वारे धन्यवाद देऊन तुमच्या विनंत्या देवाला कळवा.

आपण सर्व गोष्टी ख्रिस्ताद्वारे करू शकतो

स्तोत्र 118: 8 ESV

माणसावर विश्वास ठेवण्यापेक्षा परमेश्वराचा आश्रय घेणे चांगले.

2 करिंथ 9: 8 ESV

आणि देव तुमच्यावर सर्व कृपा विपुल करण्यास सक्षम आहे, जेणेकरून सर्व गोष्टींमध्ये सर्व वेळेस पुरेसे असणे, तुम्ही प्रत्येक चांगल्या कामात भरभरून येऊ शकता.

2 करिंथ 4: 16-18 ESV

म्हणून आम्ही धीर सोडत नाही. आपला बाह्य स्वभाव वाया जात असला तरी आपले अंतरंग दिवसेंदिवस नूतनीकरण होत आहे. या हलका क्षणिक त्रास आपल्यासाठी सर्व तुलनांपेक्षा वैभवाचे शाश्वत वजन तयार करत आहे, कारण आपण पाहिलेल्या गोष्टींकडे नाही तर न दिसणाऱ्या गोष्टींकडे पाहतो. कारण ज्या गोष्टी पाहिल्या जातात त्या क्षणभंगुर असतात, पण न दिसणाऱ्या गोष्टी चिरंतन असतात.

रोमन्स 8: 38-39 ESV

कारण मला खात्री आहे की मृत्यू किंवा जीवन, देवदूत किंवा राज्यकर्ते, वर्तमान किंवा येणाऱ्या गोष्टी, शक्ती, उंची किंवा खोली, किंवा सर्व सृष्टीतील इतर काहीही आपल्याला देवाच्या प्रेमापासून वेगळे करू शकणार नाही. ख्रिस्त येशू आपला प्रभु.

रोमन्स 8:18 ESV

कारण मी विचार करतो की सध्याच्या काळातील दुःख आपल्यासमोर प्रकट होणाऱ्या गौरवाशी तुलना करण्यासारखे नाही.

नहूम 1: 7 ESV

परमेश्वर चांगला आहे, संकटाच्या दिवसात एक गड आहे; त्याला आश्रय घेणाऱ्यांना तो ओळखतो.

स्तोत्र 62: 8 ESV

लोकहो, त्याच्यावर नेहमी विश्वास ठेवा; त्याच्यासमोर आपले हृदय ओतणे; देव आमच्यासाठी आश्रयस्थान आहे. सेला

स्तोत्र 50:15 ESV

आणि अडचणीच्या दिवशी मला हाक मारा; मी तुला सोडवीन आणि तू माझा गौरव कर.

स्तोत्र 34: 17-18 ESV

जेव्हा धार्मिक लोक मदतीसाठी ओरडतात, तेव्हा परमेश्वर त्यांना ऐकतो आणि त्यांच्या सर्व त्रासातून मुक्त करतो. परमेश्वर तुटलेल्या हृदयाच्या जवळ आहे आणि कोसळलेल्या आत्म्याला वाचवतो.

फिलिप्पै 4:19 ESV

आणि माझा देव ख्रिस्त येशूमध्ये त्याच्या वैभवाच्या संपत्तीनुसार तुमच्या प्रत्येक गरजा पुरवेल.

यिर्मया 29:11 ESV

कारण मला तुमच्यासाठी असलेल्या योजना माहित आहेत, परमेश्वर म्हणतो, तुम्हाला भविष्यासाठी आणि आशा देण्यासाठी, कल्याणसाठी योजना आहे आणि वाईट गोष्टींसाठी नाही.

यशया 40: 28-31 ESV

तुम्हाला माहिती नाही का? तुम्ही ऐकले नाही का? परमेश्वर चिरंतन देव आहे, पृथ्वीच्या टोकाचा निर्माता आहे. तो अशक्त होत नाही किंवा थकत नाही; त्याची समज अगम्य आहे. तो अशक्तपणाला शक्ती देतो आणि ज्याला सामर्थ्य नाही त्याला शक्ती वाढवते. तरूणही अशक्त होतील आणि थकले असतील आणि तरुण थकले असतील; परंतु जे लोक परमेश्वराची वाट पाहत आहेत त्यांनी त्यांचे सामर्थ्य नूतनीकरण करावे; ते गरुडासारखे पंखांनी वर चढतील; ते धावतील आणि थकणार नाहीत; ते चालतील आणि अशक्त होणार नाहीत.

यशया 26: 4 ESV

परमेश्वरावर सदैव विश्वास ठेवा, कारण प्रभू देव हा चिरंतन खडक आहे.

स्तोत्र 91: 1-2 ईएसव्ही

जो परात्परांच्या आश्रयामध्ये राहतो तो सर्वशक्तिमानाच्या सावलीत राहतो. मी परमेश्वराला म्हणेन, माझा आश्रय आणि माझा किल्ला, माझा देव, ज्यावर माझा विश्वास आहे.

स्तोत्र 23: 4 ESV

जरी मी मृत्यूच्या सावलीच्या दरीतून चालत असलो तरी मला कोणत्याही वाईट गोष्टीची भीती वाटणार नाही, कारण तू माझ्याबरोबर आहेस; तुमची काठी आणि तुमचे कर्मचारी, ते मला सांत्वन देतात.

निर्गम 15: 2 ESV

परमेश्वर माझे सामर्थ्य आणि माझे गीत आहे, आणि तो माझा मोक्ष झाला आहे; हा माझा देव आहे आणि मी माझ्या वडिलांचा देव त्याची स्तुती करीन आणि मी त्याला उंच करीन.

जेम्स 1:12 ESV

परीक्षेत स्थिर राहणारा माणूस धन्य आहे, कारण जेव्हा तो परीक्षेला उभा राहतो तेव्हा त्याला जीवनाचा मुकुट मिळेल, ज्याचे देवाने त्याच्यावर प्रेम करणाऱ्यांना वचन दिले आहे.

रोमन्स 15:13 ESV

आशेचा देव तुम्हाला विश्वासात सर्व आनंद आणि शांतीने भरून देईल, जेणेकरून पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने तुम्ही आशेने भरभरून जाऊ शकता.

जॉन 14: 6 ESV

येशू त्याला म्हणाला, मी मार्ग, सत्य आणि जीवन आहे. माझ्याशिवाय कोणीही पित्याकडे येत नाही.

मॅथ्यू 11: 28-30 ESV

माझ्याकडे या, जे श्रम करतात आणि जड भारलेले आहेत, आणि मी तुम्हाला विश्रांती देईन. माझे जू तुमच्यावर घ्या आणि माझ्याकडून शिका, कारण मी नम्र आणि नम्र आहे आणि तुम्हाला तुमच्या आत्म्यांना विश्रांती मिळेल. कारण माझे जू सोपे आहे आणि माझे ओझे हलके आहे.

नीतिसूत्रे 3: 6 ESV

तुमच्या सर्व मार्गांनी त्याला कबूल करा, आणि तो तुमचे मार्ग सरळ करेल.

स्तोत्र 91: 1-16 ESV

जो परात्परांच्या आश्रयामध्ये राहतो तो सर्वशक्तिमानाच्या सावलीत राहतो. मी परमेश्वराला म्हणेन, माझा आश्रय आणि माझा किल्ला, माझा देव, ज्यावर माझा विश्वास आहे. कारण तो तुम्हाला कोंबड्याच्या पाशातून आणि प्राणघातक रोगराईपासून वाचवेल. तो तुम्हाला त्याच्या पंखांनी झाकेल आणि त्याच्या पंखाखाली तुम्हाला आश्रय मिळेल; त्याची निष्ठा एक ढाल आणि बकल आहे. तुम्हाला रात्रीच्या भीतीची भीती वाटणार नाही, किंवा दिवसा उडणाऱ्या बाणाने, ...

स्तोत्र 37: 5 ESV

तुमचा मार्ग परमेश्वराकडे सोपवा; त्याच्यावर विश्वास ठेवा, आणि तो कृती करेल.

स्तोत्र 37: 1-40 ESV

डेव्हिडचे. दुष्टांमुळे स्वतःला घाबरू नका; चुकीच्या लोकांचा हेवा करू नका! कारण ते लवकरच गवतासारखे कोमेजतील आणि हिरव्या औषधी वनस्पतीसारखे कोमेजतील. परमेश्वरावर विश्वास ठेवा आणि चांगले करा; देशात राहा आणि विश्वासू मैत्री करा. स्वतःला प्रभूमध्ये आनंदित करा, आणि तो तुम्हाला तुमच्या हृदयाच्या इच्छा देईल. तुमचा मार्ग परमेश्वराकडे सोपवा; त्याच्यावर विश्वास ठेवा, आणि तो कृती करेल. …

स्तोत्र 27: 1-14 ESV

डेव्हिडचे. परमेश्वर माझा प्रकाश आणि माझा उद्धार आहे; मी कोणाची भीती बाळगू? परमेश्वर माझ्या जीवनाचा गड आहे; मी कोणाची भीती बाळगू? जेव्हा दुष्ट लोक माझे मांस, माझे शत्रू आणि शत्रू खाण्यासाठी हल्ला करतात तेव्हा तेच अडखळतात आणि पडतात. जरी सैन्य माझ्याविरूद्ध तळ ठोकले तरी माझे हृदय घाबरणार नाही; जरी माझ्याविरूद्ध युद्ध उभे राहिले, तरीही मला आत्मविश्वास असेल. मी परमेश्वराकडून एक गोष्ट मागितली आहे, ती मी शोधणार आहे: जेणेकरून मी आयुष्यभर परमेश्वराच्या घरात राहू शकेन, परमेश्वराच्या सौंदर्याकडे लक्ष देऊ आणि त्याच्या मंदिरात चौकशी करू. कारण तो मला संकटांच्या दिवशी त्याच्या आश्रयामध्ये लपवेल; तो मला त्याच्या तंबूखाली लपवेल; तो मला एका खडकावर उंच करेल. …

स्तोत्र 23: 1-6 ESV

डेव्हिडचे स्तोत्र. परमेश्वर माझा मेंढपाळ आहे; मला नको असेल. तो मला हिरव्या कुरणांमध्ये झोपवतो. तो मला शांत पाण्याजवळ नेतो. तो माझा आत्मा पुनर्संचयित करतो. त्याच्या नावासाठी तो मला धार्मिकतेच्या मार्गांवर नेतो. जरी मी मृत्यूच्या सावलीच्या दरीतून चालत असलो तरी मला कोणत्याही वाईट गोष्टीची भीती वाटणार नाही, कारण तू माझ्याबरोबर आहेस; तुमची काठी आणि तुमचे कर्मचारी, ते मला सांत्वन देतात. तुम्ही माझ्या शत्रूंच्या उपस्थितीत माझ्यासमोर एक टेबल तयार करा; तू माझ्या डोक्याला तेलाने अभिषेक केलास; माझा कप ओसंडून वाहतो. …

स्तोत्र 18:30 ESV

हा देव - त्याचा मार्ग परिपूर्ण आहे; परमेश्वराचे वचन खरे ठरते; जे त्याच्यामध्ये आश्रय घेतात त्यांच्यासाठी तो एक ढाल आहे.

स्तोत्र 9:10 ESV

आणि ज्यांना तुमचे नाव माहित आहे त्यांनी तुमच्यावर भरवसा ठेवला, कारण हे प्रभु, तुला शोधणाऱ्यांना तू सोडले नाहीस.

स्तोत्र 9: 9 ESV

दडपलेल्यांसाठी परमेश्वर एक गड आहे, अडचणीच्या वेळी तो एक गड आहे.

स्तोत्र 9: 9-10 ESV

दडपलेल्यांसाठी परमेश्वर एक गड आहे, अडचणीच्या वेळी तो एक गड आहे. आणि ज्यांना तुमचे नाव माहित आहे त्यांनी तुमच्यावर भरवसा ठेवला, कारण हे प्रभु, तुला शोधणाऱ्यांना तू सोडले नाहीस.

नहेम्या 8:10 ESV

मग तो त्यांना म्हणाला, तुम्ही जा. चरबी खा आणि गोड वाइन प्या आणि ज्यांच्याकडे काहीही तयार नाही त्यांना भाग पाठवा, कारण हा दिवस आमच्या प्रभुसाठी पवित्र आहे. आणि दु: खी होऊ नका, कारण परमेश्वराचा आनंद ही तुमची शक्ती आहे.

2 तीमथ्य 1: 7 ESV

कारण देवाने आपल्याला भीतीचा नव्हे तर सामर्थ्याचा आणि प्रेमाचा आणि आत्म-नियंत्रणाचा आत्मा दिला.

2 थेस्सलनीका 3:16 ESV

आता शांतीचा प्रभू स्वतः तुम्हाला प्रत्येक वेळी प्रत्येक प्रकारे शांती देवो. परमेश्वर तुम्हा सर्वांसोबत असो.

फिलिप्पै 4: 6-8 ESV

कशाबद्दलही चिंता करू नका, परंतु प्रत्येक गोष्टीत प्रार्थना आणि विनंतीद्वारे धन्यवाद देऊन तुमच्या विनंत्या देवाला कळवा. आणि देवाची शांती, जी सर्व समजूतदारपणाच्या पलीकडे आहे, ख्रिस्त येशूमध्ये तुमचे अंतःकरण आणि तुमच्या मनाचे रक्षण करेल. शेवटी, बंधूंनो, जे काही खरे आहे, जे काही आदरणीय आहे, जे काही न्याय्य आहे, जे काही शुद्ध आहे, जे काही सुंदर आहे, जे काही प्रशंसनीय आहे, जर काही उत्कृष्टता असेल, जर स्तुतीस पात्र काही असेल तर या गोष्टींचा विचार करा.

1 करिंथ 13: 7 ESV

प्रेम सर्व गोष्टी सहन करते, सर्व गोष्टींवर विश्वास ठेवते, सर्व गोष्टींची आशा करते, सर्व गोष्टी सहन करते.

रोमन्स 5: 3-4 ESV

त्याहून अधिक, आपण आपल्या दुःखांमध्ये आनंद करतो, हे जाणून की दुःख सहनशक्ती निर्माण करतो, आणि सहनशीलतेमुळे चारित्र्य निर्माण होते आणि चारित्र्य आशा निर्माण करते,

जॉन 3: 16-17 ESV

कारण देवाने जगावर इतके प्रेम केले, की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला, की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला अनंतकाळचे जीवन मिळावे. कारण देवाने आपल्या मुलाला जगाची निंदा करण्यासाठी जगात पाठवले नाही, तर त्याच्याद्वारे जगाचे तारण व्हावे.

यशया 41: 1-29 ESV

हे किनारपट्टी, शांतपणे माझे ऐका; लोकांना त्यांच्या शक्तीचे नूतनीकरण करू द्या; त्यांना जवळ येऊ द्या, मग त्यांना बोलू द्या; आपण एकत्र निर्णयासाठी जवळ येऊ या. पूर्वेकडून एकाला कोणी ढवळून काढले ज्याला प्रत्येक पायरीवर विजय भेटतो? तो त्याच्यापुढे राष्ट्रे सोडून देतो, जेणेकरून तो राजांना पायदळी तुडवतो; तो त्यांना आपल्या तलवारीने धूळ, धनुष्याने चालवलेल्या खड्यासारखा बनवतो. तो त्यांचा पाठलाग करतो आणि सुरक्षितपणे पुढे जातो, ज्या मार्गांनी त्याचे पाय लटकले नाहीत. हे कोणी केले आणि केले, पिढ्यांना सुरुवातीपासून हाक मारली? मी, प्रभु, पहिला आणि शेवटचा; मी तो आहे. किनारपट्टीने पाहिले आणि घाबरले; पृथ्वीचे टोक थरथर कापतात; ते जवळ आले आहेत आणि आले आहेत. …

यशया 40:31 ESV

पण जे लोक परमेश्वराची वाट पाहत आहेत त्यांनी त्यांच्या शक्तीचे नूतनीकरण करावे; ते गरुडासारखे पंखांनी वर चढतील; ते धावतील आणि थकणार नाहीत; ते चालतील आणि अशक्त होणार नाहीत.

स्तोत्र 105: 4 ESV

परमेश्वर आणि त्याची शक्ती शोधा; त्याची उपस्थिती सतत शोधा!

तरुण जॅक निकोल्सन

स्तोत्र 55:22 ESV

तुमचा भार परमेश्वरावर टाका, आणि तो तुम्हाला टिकवेल; तो नीतिमानांना कधीही हलू देणार नाही.

2 इतिहास 16: 9 ESV

कारण परमेश्वराचे डोळे संपूर्ण पृथ्वीवर फिरत आहेत, ज्यांचे हृदय त्याच्याकडे निर्दोष आहे त्यांना भक्कम आधार देण्यासाठी. तुम्ही यात मूर्खपणा केला आहे, कारण आतापासून तुमच्यावर युद्धे होतील.

Deuteronomy 31: 8 ESV

तो परमेश्वर तुमच्यापुढे जातो. तो तुमच्याबरोबर असेल; तो तुम्हाला सोडणार नाही किंवा तुम्हाला सोडणार नाही. घाबरू नका किंवा निराश होऊ नका.

1 पीटर 5:10 ESV

आणि तुम्ही थोडा वेळ दुःख सहन केल्यानंतर, सर्व कृपेचा देव, ज्याने आपल्याला ख्रिस्तामध्ये त्याच्या शाश्वत वैभवासाठी बोलावले आहे, तो स्वतःला पुनर्संचयित करेल, पुष्टी करेल, मजबूत करेल आणि स्थापित करेल.

1 पीटर 4: 12-13 ESV

प्रिय मित्रांनो, जेव्हा तुमची परीक्षा घेण्याची तुमच्यावर आग लागते तेव्हा तुम्ही आश्चर्यचकित होऊ नका, जणू काही तुमच्यासाठी काहीतरी विचित्र घडत आहे. परंतु तुम्ही ख्रिस्ताच्या दुःखांमध्ये सहभागी होताच आनंद करा, जेणेकरून तुम्हीही आनंद कराल आणि जेव्हा त्याचे गौरव प्रकट होईल तेव्हा आनंद करा.

1 पीटर 1: 6-7 ईएसव्ही

यामध्ये तुम्ही आनंदी आहात, जरी आता थोड्या काळासाठी, आवश्यक असल्यास, तुम्हाला विविध परीक्षांमुळे दु: ख झाले आहे, जेणेकरून तुमच्या विश्वासाची सत्यता - अग्निद्वारे चाचणी घेतल्या तरी नष्ट होणाऱ्या सोन्यापेक्षा अधिक मौल्यवान आहे. येशू ख्रिस्ताच्या प्रकटीकरणात स्तुती आणि गौरव आणि सन्मान मध्ये.

जेम्स 1: 2-3 ईएसव्ही

माझ्या बंधूंनो, जेव्हा तुम्ही विविध प्रकारच्या परीक्षांना सामोरे जाता तेव्हा हे सर्व आनंदाने मोजा, ​​कारण तुम्हाला माहित आहे की तुमच्या विश्वासाची परीक्षा दृढता निर्माण करते.

1 तीमथ्य 1:12 ESV

ज्याने मला सामर्थ्य दिले आहे, ख्रिस्त येशू आमचा प्रभु, मी त्याचे आभार मानतो कारण त्याने मला विश्वासू ठरवले, मला त्याच्या सेवेत नियुक्त केले,

फिलिप्पै 4:13 ESV

जो मला सामर्थ्य देतो त्याच्याद्वारे मी सर्व काही करू शकतो.

फिलिप्पै 4: 12-13 ESV

मला कसे कमी आणायचे हे माहित आहे आणि मला विपुल कसे करावे हे माहित आहे. कोणत्याही आणि प्रत्येक परिस्थितीत, मी भरपूर आणि भूक, विपुलता आणि गरजांचा सामना करण्याचे रहस्य शिकलो आहे. जो मला सामर्थ्य देतो त्याच्याद्वारे मी सर्व काही करू शकतो.

फिलिप्पै 4: 8-9 ESV

शेवटी, बंधूंनो, जे काही खरे आहे, जे काही आदरणीय आहे, जे काही न्याय्य आहे, जे काही शुद्ध आहे, जे काही सुंदर आहे, जे काही प्रशंसनीय आहे, जर काही उत्कृष्टता असेल, जर स्तुतीस पात्र काही असेल तर या गोष्टींचा विचार करा. तुम्ही माझ्याकडून जे काही शिकलात आणि प्राप्त केले आणि ऐकले आणि पाहिले - या गोष्टी करा, आणि शांतीचा देव तुमच्याबरोबर असेल.

2 करिंथ 12: 9-10 ESV

पण तो मला म्हणाला, माझी कृपा तुझ्यासाठी पुरेशी आहे, कारण माझी शक्ती दुर्बलतेमध्ये परिपूर्ण केली आहे. म्हणून मी माझ्या कमकुवतपणाबद्दल अधिक आनंदाने बढाई मारेल, जेणेकरून ख्रिस्ताची शक्ती माझ्यावर अवलंबून राहील. ख्रिस्ताच्या फायद्यासाठी, मग मी दुर्बलता, अपमान, त्रास, छळ आणि आपत्तींवर समाधानी आहे. कारण जेव्हा मी कमकुवत असतो, तेव्हा मी बलवान असतो.

2 करिंथ 12: 8-10 ESV

तीन वेळा मी परमेश्वराकडे याविषयी विनवणी केली, की ते मला सोडून द्यावे. पण तो मला म्हणाला, माझी कृपा तुझ्यासाठी पुरेशी आहे, कारण माझी शक्ती दुर्बलतेमध्ये परिपूर्ण केली आहे. म्हणून मी माझ्या कमकुवतपणाबद्दल अधिक आनंदाने बढाई मारेल, जेणेकरून ख्रिस्ताची शक्ती माझ्यावर अवलंबून राहील. ख्रिस्ताच्या फायद्यासाठी, मग मी दुर्बलता, अपमान, त्रास, छळ आणि आपत्तींवर समाधानी आहे. कारण जेव्हा मी कमकुवत असतो, तेव्हा मी बलवान असतो.

2 करिंथ 9:10 ESV

जो पेरणाऱ्यांना बियाणे आणि अन्नासाठी भाकरी पुरवतो तो पेरणीसाठी तुमचे बियाणे पुरवतो आणि गुणाकार करतो आणि तुमच्या धार्मिकतेचे पीक वाढवतो.

2 करिंथ 1: 3-4 ESV

आमच्या प्रभु येशू ख्रिस्ताचा देव आणि पिता धन्य आहे, दयाळू पिता आणि सर्व सांत्वन करणारा देव आहे, जो आपल्या सर्व दुःखात आम्हाला सांत्वन देतो, जेणेकरून आम्ही कोणत्याही दुःखात असलेल्यांना सांत्वन देऊ शकू, ज्या सांत्वनासह आपण स्वतः देवाने सांत्वन केले आहे.

1 करिंथ 16:13 ESV

सावध रहा, विश्वासावर ठाम रहा, पुरुषांप्रमाणे वागा, बलवान व्हा.

1 करिंथ 10:13 ESV

कोणत्याही प्रलोभनाने तुम्हाला मागे टाकले नाही जे मनुष्यासाठी सामान्य नाही. देव विश्वासू आहे, आणि तो तुम्हाला तुमच्या क्षमतेच्या पलीकडे परीक्षा होऊ देणार नाही, परंतु प्रलोभनासह तो सुटण्याचा मार्ग देखील प्रदान करेल, जेणेकरून तुम्ही ते सहन करू शकाल.

रोमन्स 8:31 ESV

मग या गोष्टींना आपण काय म्हणावे? जर देव आपल्यासाठी असेल तर कोण आपल्या विरोधात असू शकते?

जॉन 3:16 ESV

कारण देवाने जगावर इतके प्रेम केले, की त्याने आपला एकुलता एक पुत्र दिला, की जो कोणी त्याच्यावर विश्वास ठेवतो त्याचा नाश होऊ नये तर त्याला अनंतकाळचे जीवन मिळावे.

हबक्कूक 3:19 ESV

देव, प्रभु, माझी शक्ती आहे; तो माझे पाय हरणांसारखे करतो; तो मला माझ्या उंच ठिकाणी चालायला लावतो. गायक मंडळीला: तंतुवाद्यांसह.

यशया 41:13 ESV

कारण मी, तुमचा देव परमेश्वर, तुझा उजवा हात धर. मीच तुम्हाला सांगतो, घाबरू नका, मीच तुम्हाला मदत करतो.

यशया 26: 3-4 ईएसव्ही

तुम्ही त्याला पूर्ण शांततेत ठेवा ज्याचे मन तुमच्यावर राहील, कारण तो तुमच्यावर विश्वास ठेवतो. परमेश्वरावर सदैव विश्वास ठेवा, कारण प्रभू देव हा चिरंतन खडक आहे.

नीतिसूत्रे 18:10 ESV

परमेश्वराचे नाव एक मजबूत बुरुज आहे; नीतिमान माणूस त्यात धावतो आणि सुरक्षित असतो.

स्तोत्र 86: 7 ESV

माझ्या संकटाच्या दिवशी मी तुम्हाला हाक मारतो, कारण तुम्ही मला उत्तर देता.

स्तोत्र 46: 2 ESV

म्हणून पृथ्वी घाबरली तरी पर्वत समुद्राच्या मध्यभागी गेले तरी आम्ही घाबरणार नाही,

स्तोत्र 32: 7-8 ESV

तू माझ्यासाठी लपण्याची जागा आहेस; तू मला संकटांपासून वाचव; तू मला सोडण्याच्या घोषणांनी घेरले आहेस. सेलाह मी तुम्हाला शिकवीन आणि तुम्हाला ज्या मार्गाने जावे ते शिकवीन; मी तुमच्याकडे माझ्या डोळ्यांनी सल्ला देईन.

स्तोत्र 30: 5 ESV

कारण त्याचा राग क्षणभरासाठी आहे आणि त्याची कृपा आयुष्यभर आहे. रडणे कदाचित रात्रीसाठी थांबेल, परंतु आनंद सकाळसह येतो.

स्तोत्र 27: 5 ESV

कारण तो मला संकटांच्या दिवशी त्याच्या आश्रयामध्ये लपवेल; तो मला त्याच्या तंबूखाली लपवेल; तो मला एका खडकावर उंच करेल.

1 जॉन 5: 14-15 ESV

आणि हाच त्याच्याबद्दलचा आत्मविश्वास आहे, की आपण त्याच्या इच्छेनुसार काही मागितले तर तो आपले ऐकतो. आणि जर आपल्याला माहीत असेल की आपण जे काही मागतो तो तो आमचे ऐकतो, आम्हाला माहित आहे की आम्ही त्याच्याकडून मागितलेल्या विनंत्या आहेत.

1 पीटर 4:11 ESV

जो कोणी बोलतो, देवाच्या वक्तव्याप्रमाणे बोलतो; जो कोणी सेवा करतो, जो देवाने पुरवलेल्या सामर्थ्याने सेवा करतो - जेणेकरून प्रत्येक गोष्टीत देवाचे गौरव येशू ख्रिस्ताद्वारे व्हावे. गौरव आणि अधिराज्य त्याच्यासाठी कायमचे आहे. आमेन.

जेम्स 1: 3-4 ईएसव्ही

कारण तुम्हाला माहित आहे की तुमच्या विश्वासाची परीक्षा दृढता निर्माण करते. आणि स्थिरतेचा पूर्ण परिणाम होऊ द्या, जेणेकरून तुम्ही परिपूर्ण आणि परिपूर्ण असाल, कशाचीही कमतरता नसेल.

हिब्रू 12: 1-29 ESV

म्हणूनच, आपण साक्षीदारांच्या इतक्या मोठ्या ढगाने वेढलेले असल्याने, आपण प्रत्येक वजन, आणि पाप जे इतके जवळून चिकटलेले आहे ते बाजूला ठेवूया आणि आपल्यासमोर ठेवलेल्या शर्यतीला धीराने धावू या, येशूकडे, संस्थापकाकडे आणि आपल्या विश्वासाचा परिपूर्ण, जो त्याच्यासमोर ठेवलेल्या आनंदासाठी, लाजेचा तिरस्कार करून, क्रॉस सहन केला आणि देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्या हाताला बसला आहे. त्याचा विचार करा जो पापी लोकांपासून स्वतःविरुद्ध अशा वैराने सहन करतो, जेणेकरून तुम्ही थकलेले किंवा निराश होऊ नये. पापाविरूद्धच्या संघर्षात तुम्ही अद्याप तुमचे रक्त सांडण्यापर्यंत प्रतिकार केला नाही. आणि तुम्हाला मुलगा म्हणून संबोधणारे उपदेश तुम्ही विसरलात का? माझ्या मुला, प्रभूच्या शिस्तीला हलके मानू नका, किंवा त्याच्याकडून फटकारताना थकू नका. …

2 तीमथ्य 4:17 ESV

पण परमेश्वर माझ्या पाठीशी उभा राहिला आणि मला बळकट केले, जेणेकरून माझ्याद्वारे संदेश पूर्णपणे घोषित केला जाईल आणि सर्व विदेशी लोक ते ऐकतील. त्यामुळे माझी सिंहाच्या तोंडातून सुटका झाली.

2 तीमथ्य 1:12 ESV

म्हणूनच मी माझ्यासारखा त्रास सहन करतो. पण मला लाज वाटत नाही, कारण मी कोणावर विश्वास ठेवला हे मला माहीत आहे, आणि मला खात्री आहे की माझ्यावर सोपवलेल्या गोष्टी तो त्या दिवसापर्यंत पहारा देण्यास सक्षम आहे.

कलस्सी 1:13 ESV

त्याने आपल्याला अंधारातून मुक्त केले आणि आपल्या प्रिय पुत्राच्या राज्यात हस्तांतरित केले,

गलती 6: 2 ESV

एकमेकांचे ओझे सहन करा आणि म्हणून ख्रिस्ताचा नियम पूर्ण करा.

2 करिंथ 12: 9 ESV

पण तो मला म्हणाला, माझी कृपा तुझ्यासाठी पुरेशी आहे, कारण माझी शक्ती दुर्बलतेमध्ये परिपूर्ण केली आहे. म्हणून मी माझ्या कमकुवतपणाबद्दल अधिक आनंदाने बढाई मारेल, जेणेकरून ख्रिस्ताची शक्ती माझ्यावर अवलंबून राहील.

1 करिंथ 6: 9-20 ESV

किंवा तुम्हाला माहित नाही की अनीतिमानांना देवाच्या राज्याचा वारसा मिळणार नाही? फसवू नका: ना लैंगिक अनैतिक, ना मूर्तिपूजक, ना व्यभिचारी, ना समलैंगिक संबंध ठेवणारे पुरुष, ना चोर, ना लोभी, न मद्यपी, ना निंदा करणारे, ना फसवणूक करणारे देवाचे राज्य मिळतील. आणि तुमच्यापैकी काही असे होते. पण तुम्ही धुतले, तुम्ही पवित्र केले, तुम्ही प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या नावाने आणि आमच्या देवाच्या आत्म्याने नीतिमान ठरलात. सर्व गोष्टी माझ्यासाठी कायदेशीर आहेत, परंतु सर्व गोष्टी उपयुक्त नाहीत. सर्व गोष्टी माझ्यासाठी कायदेशीर आहेत, पण मी कोणत्याही गोष्टीचा गुलाम होणार नाही. अन्न हे पोटासाठी आणि पोट अन्नासाठी आहे - आणि देव दोघांचा आणि दुसऱ्याचा नाश करेल. शरीर लैंगिक अनैतिकतेसाठी नाही, तर परमेश्वरासाठी आणि परमेश्वर शरीरासाठी आहे. …

रोमन्स 12: 1-21 ESV

म्हणून, बंधूंनो, मी तुम्हाला आवाहन करतो की देवाच्या दयेने, तुमचे शरीर जिवंत बलिदान, पवित्र आणि देवाला स्वीकारार्ह म्हणून सादर करा, जी तुमची आध्यात्मिक उपासना आहे. या जगाला अनुरूप होऊ नका, परंतु आपल्या मनाच्या नूतनीकरणाद्वारे परिवर्तन करा, जेणेकरून आपण देवाची इच्छा काय आहे, चांगले आणि स्वीकार्य आणि परिपूर्ण काय आहे हे तपासून पहा. कारण मला दिलेल्या कृपेने मी तुमच्यापैकी प्रत्येकाला सांगतो की त्याने स्वतःला त्याच्यापेक्षा जास्त उच्च दर्जाचा विचार करू नये, परंतु प्रत्येकाने देवाने दिलेल्या विश्वासाच्या मापनानुसार विचारपूर्वक विचार करा. कारण जसे एका शरीरात आपले अनेक सदस्य असतात आणि सर्व सदस्यांचे कार्य सारखे नसते, म्हणून आपण जरी अनेक असले तरी ख्रिस्तामध्ये एक शरीर आहोत आणि वैयक्तिकरित्या एकमेकांचे सदस्य आहोत. …

रोमन्स 5: 3-5 ESV

त्याहून अधिक, आपण आपल्या दुःखांमध्ये आनंद करतो, हे जाणून की दुःख सहनशक्ती निर्माण करते, आणि सहनशक्ती चारित्र्य निर्माण करते, आणि चारित्र्य आशा निर्माण करते, आणि आशा आपल्याला लाजवत नाही, कारण पवित्र आत्म्याद्वारे देवाचे प्रेम आमच्या अंतःकरणात ओतले गेले आहे. आम्हाला देण्यात आले.

वाइन बाटल्यांसाठी मेणबत्ती धारक

रोमन्स 1: 1-32 ESV

पौल, ख्रिस्त येशूचा सेवक, ज्याला प्रेषित म्हणून बोलावले जाते, त्याने देवाच्या सुवार्तेसाठी वेगळे केले, ज्याचे त्याने पवित्र शास्त्रात त्याच्या संदेष्ट्यांद्वारे आगाऊ वचन दिले होते, त्याच्या पुत्राबद्दल, जो देहानुसार दाविदाकडून आला होता आणि घोषित करण्यात आला होता पवित्रतेच्या आत्म्यानुसार सत्तेत देवाचा पुत्र होण्यासाठी, त्याच्या मरणातून पुनरुत्थानाद्वारे, येशू ख्रिस्त, आमचा प्रभु, ज्यांच्याद्वारे आम्हाला अनुग्रह आणि प्रेषितत्व मिळाले आहे जेणेकरून सर्व लोकांमध्ये त्याच्या नावासाठी विश्वासाचे आज्ञाधारकत्व येईल. राष्ट्रे,…

जॉन 14: 26-27 ESV

पण मदतनीस, पवित्र आत्मा, ज्याला पिता माझ्या नावाने पाठवेल, तो तुम्हाला सर्व काही शिकवेल आणि मी तुम्हाला सांगितलेल्या सर्व गोष्टी तुमच्या स्मरणात आणेल. शांतता मी तुझ्याबरोबर सोडतो; माझी शांती मी तुला देतो. जग जसे देते तसे मी तुम्हाला देत नाही. तुमची अंतःकरणे अस्वस्थ होऊ देऊ नका, त्यांना घाबरू देऊ नका.

जॉन 13: 7 ESV

येशूने त्याला उत्तर दिले, मी काय करीत आहे ते तुला आता समजत नाही, परंतु नंतर तुला समजेल.

आपल्या देवदूताची संख्या शोधा

हे देखील पहा:

लोकप्रिय पोस्ट

गोड वाटाणे वाढवण्यासाठी 6 सोप्या टिप्स

गोड वाटाणे वाढवण्यासाठी 6 सोप्या टिप्स

बजेट गार्डनिंग आयडिया: वुड चिप गार्डन पथ तयार करा

बजेट गार्डनिंग आयडिया: वुड चिप गार्डन पथ तयार करा

पँटेरा गिटार वादक डिमेबॅग डॅरेल यांच्या धक्कादायक मृत्यूची आठवण करून देत आहे

पँटेरा गिटार वादक डिमेबॅग डॅरेल यांच्या धक्कादायक मृत्यूची आठवण करून देत आहे

हिवाळ्यासाठी जारमध्ये ताजे टोमॅटो कसे ठेवायचे

हिवाळ्यासाठी जारमध्ये ताजे टोमॅटो कसे ठेवायचे

हिवाळ्यापूर्वी करायच्या गार्डन जॉबची फॉल गार्डनिंग चेकलिस्ट (प्रिंट करण्यायोग्य)

हिवाळ्यापूर्वी करायच्या गार्डन जॉबची फॉल गार्डनिंग चेकलिस्ट (प्रिंट करण्यायोग्य)

आइल ऑफ मॅनवर हिवाळी संक्रांती

आइल ऑफ मॅनवर हिवाळी संक्रांती

अल्कानेट रूटसह नैसर्गिक जांभळा साबण कसा बनवायचा

अल्कानेट रूटसह नैसर्गिक जांभळा साबण कसा बनवायचा

सॅपोनिन्समध्ये जास्त असलेल्या नैसर्गिक साबण वनस्पतींची यादी

सॅपोनिन्समध्ये जास्त असलेल्या नैसर्गिक साबण वनस्पतींची यादी

बॉब डायलन ते डेव्हिड बॉवी पर्यंत: बीटल्सची आतापर्यंतची 20 सर्वोत्तम कव्हर्स

बॉब डायलन ते डेव्हिड बॉवी पर्यंत: बीटल्सची आतापर्यंतची 20 सर्वोत्तम कव्हर्स

15 समरी हर्बल मॉकटेल रेसिपी

15 समरी हर्बल मॉकटेल रेसिपी