धैर्याबद्दल बायबल वचने

आपल्या देवदूताची संख्या शोधा

धैर्य आणि सामर्थ्याबद्दल बायबल वचने

जोशुआ 1: 9मी तुला आज्ञा केली नाही का? मजबूत आणि धैर्यवान व्हा! थरथर कापू नका किंवा निराश होऊ नका, कारण तुम्ही जिथे जाल तिथे तुमचा देव परमेश्वर तुमच्यासोबत आहे.स्तोत्र 27:14परमेश्वराची वाट पाहा; बळकट व्हा आणि तुमचे हृदय धैर्य धारण करू द्या; होय, परमेश्वराची वाट पहा.

अनुवाद 31: 6सामर्थ्यवान आणि धैर्यवान व्हा, त्यांना घाबरू नका किंवा थरथर कापू नका, कारण तुमचा देव परमेश्वर तुमच्याबरोबर जातो तो तुम्हाला अपयशी ठरवणार नाही किंवा तुम्हाला सोडणार नाही.

स्तोत्र 31:24

परमेश्वरावर आशा बाळगणाऱ्यांनो, सामर्थ्यवान व्हा आणि तुमचे मन धैर्य धारण करू द्या.1 करिंथ 16:13

सतर्क राहा, विश्वासावर ठाम रहा, पुरुषांप्रमाणे वागा, बळकट व्हा.

यहोशवा 1: 6

बलवान आणि धैर्यवान व्हा, कारण या लोकांना मी त्यांच्या वडिलांना देण्याची शपथ घेतलेल्या जमिनीचा ताबा द्याल.

संगीतकारांबद्दल बायबलमधील वचने

2 इतिहास 15: 7

पण तुम्ही, खंबीर व्हा आणि धैर्य गमावू नका, कारण तुमच्या कामाचे बक्षीस आहे.

धैर्यावर शास्त्र

यहोशवा 1: 7

फक्त मजबूत आणि खूप धैर्यवान व्हा; माझा सेवक मोशे याने तुम्हाला सांगितलेल्या सर्व नियमांनुसार सावधगिरी बाळगा; त्यापासून उजवीकडे किंवा डावीकडे वळू नका, जेणेकरून तुम्ही जिथे जाल तेथे तुम्हाला यश मिळेल.

मॅथ्यू 14:27

पण लगेच येशू त्यांच्याशी बोलला, म्हणाला, धीर धरा, मी आहे; घाबरु नका.

डॅनियल 10:19

तो म्हणाला, हे उच्च सन्मानाचे मनुष्य, घाबरू नका शांतता तुझ्याबरोबर असो; धैर्य घ्या आणि धैर्यवान व्हा! आता तो माझ्याशी बोलताच मला सामर्थ्य प्राप्त झाले आणि म्हणाले, स्वामी बोलू द्या, कारण तुम्ही मला बळ दिले आहे.

1 इतिहास 28:20

मग दावीद आपला मुलगा शलमोनला म्हणाला, “बलवान आणि धैर्यवान हो आणि कृती कर; घाबरू नका आणि निराश होऊ नका, कारण परमेश्वर, माझा देव, तुझ्याबरोबर आहे तो परमेश्वराच्या मंदिराच्या सेवेचे सर्व काम पूर्ण होईपर्यंत तो तुला अयशस्वी करणार नाही किंवा तुला सोडणार नाही.

एज्रा 10: 4

उद्भवू! ही बाब तुमची जबाबदारी आहे, पण आम्ही तुमच्यासोबत असू; धैर्यवान व्हा आणि कृती करा.

2 शमुवेल 10:12

बलवान व्हा, आणि आपण आपल्या लोकांसाठी आणि आपल्या देवाच्या शहरांसाठी स्वतःला धैर्य दाखवूया; आणि परमेश्वर त्याच्या दृष्टीने जे चांगले आहे ते करू दे.

यशया 35: 4

देव सर्व काही करू शकतो

चिंताग्रस्त मन असलेल्यांना म्हणा, धैर्य बाळगा, घाबरू नका, तुमचा देव सूड घेऊन येईल; देवाचा मोबदला येईल, पण तो तुम्हाला वाचवेल.

धैर्य बायबल अभ्यास

2 करिंथकर 5: 8

मी म्हणतो, आम्ही चांगले धैर्यवान आहोत आणि शरीरापासून अनुपस्थित राहणे आणि परमेश्वराबरोबर घरी राहणे पसंत करतो.

2 तीमथ्य 1: 7

कारण देवाने आपल्याला भितीचा आत्मा दिला नाही, तर शक्ती आणि प्रेम आणि शिस्तीचा.

जॉन 16:33

या गोष्टी मी तुम्हाला सांगितल्या आहेत, जेणेकरून माझ्यामध्ये तुम्हाला शांती मिळेल जगात तुम्हाला दुःख आहे, पण धैर्य ठेवा; मी जगावर मात केली आहे.

कृत्ये 4:13

आता जेव्हा त्यांनी पीटर आणि जॉनचा आत्मविश्वास पाहिला आणि त्यांना समजले की ते अशिक्षित आणि अप्रशिक्षित पुरुष आहेत, तेव्हा ते आश्चर्यचकित झाले आणि त्यांना येशूबरोबर असल्याचे ओळखू लागले.

इब्री 13: 6

जेणेकरून आम्ही आत्मविश्वासाने म्हणू, परमेश्वर माझा सहाय्यक आहे, मी घाबरणार नाही. मनुष्याने मला काय करावे?

इफिस 6:10

शेवटी, प्रभूमध्ये आणि त्याच्या सामर्थ्याच्या बळावर बळकट व्हा.

हाग्गै 2: 4

परमेश्वर म्हणतो, 'पण आता जरूब्बाबेल धैर्य बाळगा,' यहोजादाकाचा मुलगा यहोशवा, मुख्य याजक आणि तुम्ही देशातील सर्व लोकांनी धैर्य बाळगा, 'परमेश्वर म्हणतो,' आणि काम करा; कारण मी तुझ्याबरोबर आहे, 'असे सर्वशक्तिमान परमेश्वर म्हणतो.

धाडसी बायबल वचने

जोशुआ 10:25

तेव्हा यहोशवा त्यांना म्हणाला, घाबरू नका किंवा निराश होऊ नका! बळकट आणि धैर्यवान व्हा, कारण तुम्ही तुमच्याशी लढता त्या सर्व शत्रूंना परमेश्वर असेच करेल.

जोशुआ 2:11

गुलाबी फ्लॉइड म्हणजे काय?

जेव्हा आम्ही ते ऐकले, तेव्हा आमची अंतःकरणे वितळली आणि तुमच्यामुळे यापुढे कोणत्याही माणसात धैर्य राहिले नाही; परमेश्वर तुमचा देव आहे, तो वर स्वर्गात आणि खाली पृथ्वीवर देव आहे.

स्तोत्र 18:39

कारण तू मला युद्धासाठी शक्तीने बांधले आहेस; जे माझ्याविरुद्ध उठले त्यांना तुम्ही माझ्या अधीन केले आहे.

कृत्ये 27:25

म्हणून, पुरुषांनो, तुमचे धैर्य ठेवा, कारण मला देवावर विश्वास आहे की ते मला सांगितल्याप्रमाणे होईल.

यशया 41: 6

प्रत्येकजण आपल्या शेजाऱ्याला मदत करतो आणि आपल्या भावाला म्हणतो, बलवान व्हा!

जोशुआ 1:18

जो कोणी तुझ्या आज्ञेविरुद्ध बंड करतो आणि तुझ्या आज्ञेचे पालन करत नाही, त्याला ठार मारले पाहिजे; फक्त मजबूत आणि धैर्यवान व्हा.

स्तोत्र 138: 3

ज्या दिवशी मी फोन केला, त्या दिवशी तू मला उत्तर दिलेस; तू माझ्या आत्म्यात शक्तीने मला धाडसी बनवलेस.

2 करिंथकर 5: 6

म्हणून, नेहमी चांगले धैर्य असणे, आणि हे जाणून घेणे की आपण शरीरात असताना आपण परमेश्वरापासून अनुपस्थित आहोत -

आपल्या देवदूताची संख्या शोधा

हे देखील पहा:

लोकप्रिय पोस्ट

रॅपिड रिस्पॉन्स व्हिक्टरी गार्डन कसे वाढवायचे

रॅपिड रिस्पॉन्स व्हिक्टरी गार्डन कसे वाढवायचे

महानतेच्या क्रमाने टॉम पेटीच्या सर्व अल्बमची क्रमवारी लावणे

महानतेच्या क्रमाने टॉम पेटीच्या सर्व अल्बमची क्रमवारी लावणे

'कंप्लायन्स'ची पुनरावृत्ती करत आहे: क्रेग झोबेलचा चिलिंग, वादग्रस्त आणि कमांडिंग फीचर फिल्म

'कंप्लायन्स'ची पुनरावृत्ती करत आहे: क्रेग झोबेलचा चिलिंग, वादग्रस्त आणि कमांडिंग फीचर फिल्म

बॉब डायलन आणि जोन बेझ यांची जोडी 'ब्लोविन' इन द विंड' अंतिम वेळी पहा

बॉब डायलन आणि जोन बेझ यांची जोडी 'ब्लोविन' इन द विंड' अंतिम वेळी पहा

जेव्हा कीथ मून स्टेजवरून निघून गेला आणि द हू त्याच्या जागी प्रेक्षक सदस्य आला

जेव्हा कीथ मून स्टेजवरून निघून गेला आणि द हू त्याच्या जागी प्रेक्षक सदस्य आला

अन्नाट्टो बियाणे साबण कृती

अन्नाट्टो बियाणे साबण कृती

स्वीट ऑरेंज सोप रेसिपी + साबण बनवण्याच्या सूचना

स्वीट ऑरेंज सोप रेसिपी + साबण बनवण्याच्या सूचना

पवित्र, पवित्र, पवित्र!

पवित्र, पवित्र, पवित्र!

नैसर्गिक कॅमोमाइल सोप रेसिपी + साबण बनवण्याच्या सूचना

नैसर्गिक कॅमोमाइल सोप रेसिपी + साबण बनवण्याच्या सूचना

जर तुम्हाला मधमाशांचा थवा दिसला तर काय करावे

जर तुम्हाला मधमाशांचा थवा दिसला तर काय करावे