8 तुमचा दिवस देवाबरोबर सुरू करण्यासाठी सकाळी प्रार्थना

आपल्या देवदूताची संख्या शोधा

देवाशी विशेष संभाषणापेक्षा प्रत्येक दिवसाची सुरुवात करण्याचा कोणताही चांगला मार्ग नाही. जरी आपले प्रत्येक जीवन आणि परिस्थिती वेगळी असली तरी आपण सर्वांना रोज सकाळी देवाचे खरे आभार मानण्याचे कारण सापडेल. आम्ही हे प्रामाणिकपणे करतो सकाळची प्रार्थना .अत्यावश्यक प्रार्थना

सकाळची प्रार्थना म्हणजे काय?

सकाळची प्रार्थना सकाळच्या वेळी सांगितलेल्या विविध परंपरेतील प्रार्थनांचा संदर्भ देते. जागृत झाल्यावर लगेच पठण केले जाते, सकाळची प्रार्थना नवीन दिवसाच्या भेटीसाठी देवाचे आभार मानते.सकाळची प्रार्थना का महत्त्वाची आहे?

सकाळची प्रार्थना महत्वाची आहे कारण तो देवाशी संवाद साधण्यासाठी आपला दिवस सुरू करतो. जेव्हा योग्यरित्या पूर्ण केले जाते, सकाळची प्रार्थना जीवनाच्या नवीन दिवसासाठी देवाचे आभार मानते, मग सकाळची प्रार्थना विनंती करते की देव दिवसभरातील कोणत्याही आव्हानांसाठी मार्गदर्शन आणि दिशा देईल.प्रार्थना करण्याचा सर्वोत्तम वेळ कोणता आहे?

1 थेस्सलनीका 5: 16-18 एनआयव्ही आपल्याला आज्ञा देते न थांबता प्रार्थना करा . म्हणून, प्रत्येक क्षण प्रार्थना करण्यासाठी सर्वोत्तम वेळ आहे.

सकाळच्या प्रार्थना

1. शुभ सकाळ, देवा!

सुप्रभात, स्वर्गीय वडील! दुसर्या दिवसासाठी आणि माझ्या आयुष्यासाठी तुमची इच्छा पूर्ण करण्याची दुसरी संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद. सूर्य उगवण्यापासून ते मावळण्यापर्यंत, तुमचे नाव स्तुतीस पात्र आहे. माझ्या विश्रांतीसाठी आणि माझ्या शांततेसाठी धन्यवाद ज्याने मला एका नवीन दिवसाचा सामना करण्याची शक्ती दिली आहे. मी आज जगाला सामोरे जात असताना माझ्यावर लक्ष ठेवा. आयुष्याच्या अनेक विचलनांमध्ये माझे मन तुमच्यावर केंद्रित ठेवा आणि प्रत्येक तासाच्या प्रत्येक मिनिटाच्या प्रत्येक सेकंदाला मला मार्गदर्शन करा. प्रिय परमेश्वरा, मी तुझ्यावर प्रेम करतो आणि माझे डोळे उघडल्यावर मला समजले की तू माझ्यावरही प्रेम करतोस. तुम्ही मला दिलेल्या या नवीन दिवसात, मी तुमचे नाव उंचावेल! आमेन.२. हा प्रभूंचा दिवस आहे

हे परमेश्वरा, मी तुझ्या नावाची स्तुती करतो! हा एक नवीन दिवस आहे जो तुम्ही निर्माण केला आहे आणि तुमच्या महान कार्यामुळे मी आनंदित होईल. आज प्रभूंचा दिवस आहे! मी या दिवशी विजयी होईन. मी या दिवशी यशस्वी होईल. मी या दिवशी इतरांना प्रेम देईन. का? कारण आज प्रभूंचा दिवस आहे! आमेन.

3. परमेश्वरा, माझ्याबरोबर चाला

स्वर्गातील प्रिय देवा, आजचा दिवस आहे. हा दिवस येईल याची मला भीती वाटत असली तरी तुम्ही मला ते पाहण्याची परवानगी दिली त्याबद्दल मी आभारी आहे. तुम्ही माझे डोळे उघडले आणि मला श्वास घेण्यास परवानगी दिली हे सिद्ध करते की मी येथे आहे कारण ही तुमची इच्छा आहे. या क्षणी मी परमेश्वराचे आभार मानतो आणि मी विनंती करतो की तुम्ही दिवसाच्या प्रत्येक टप्प्यावर माझ्याबरोबर चाला. तुला माझ्या मनाची इच्छा माहित आहे कारण मी तुझ्या नावाने प्रार्थना केली आहे. माझ्याबरोबर राहा, देवा! माझ्या पावलांवर पाऊल टाक आणि मला जिथे जायचे आहे तिथे ने. माझा विश्वास तुमच्यावर आहे आणि मी तुमच्यावर मनापासून विश्वास ठेवतो. मी तुमच्या इच्छेला शरण जातो आणि तुमच्या उपस्थितीबद्दल मी तुमचे आभार मानतो. माझ्या कमकुवतपणामध्ये, मला माहित आहे की तू बलवान आहेस आणि तुझ्या सामर्थ्यामुळे मी आजपर्यंत ते पूर्ण करीन. आमेन.

4. सकाळी आनंद करा

मी अंथरुणावर पडलो असताना, देवा, तू माझे डोळे उघडले त्याबद्दल आभारी आहे, मी पुन्हा एकदा तुझ्या पवित्र नावाच्या आदराने त्यांना बंद करतो. देवा, या क्षणी मी तुझी पूजा करतो आणि त्याची स्तुती करतो. तू दयाळू आहेस आणि तुझी दया रोज सकाळी नवीन आहे. या नवीन दिवशी माझ्या आयुष्यात तुमची इच्छा पूर्ण झाल्याबद्दल मी उत्साहित आहे. देवा, मला तुझी महान कामे दाखव. दिवसभर तुझ्या उपस्थितीने मला भरून ठेव. माझा विश्वास वाढवा आणि मला तुमच्या सामर्थ्याने भारावून टाका. हलेलुया तुझ्या पवित्र नावासाठी! मी तुझ्या महानतेचा आनंद घेतो आणि तुझी स्तुती करतो, हे प्रभु, तू माझ्या आयुष्यातील सर्व चांगल्या गोष्टींचा स्रोत आहेस. माझे तोंड पूजेच्या शब्दांनी भरा आणि इतरांना या दिवशी माझ्या जीवनात तुमची पराक्रमी कामे पाहू द्या. सर्वशक्तिमान देव महिमा असो! हलेलुया तुझ्या पवित्र नावासाठी! आमेन.tupac ची गाणी

5. क्षमासाठी सकाळची प्रार्थना

स्वर्गीय पिता, आज सकाळी मला उठवल्याबद्दल धन्यवाद. मला समजले की मी तुमच्या दया आणि कृपेला पात्र नाही, परंतु तुम्ही माझ्या दोष आणि उणीवा असूनही मला आशीर्वाद देत आहात. मी स्वतःवर प्रेम करत नसतानाही माझ्यावर प्रेम केल्याबद्दल देवाचे आभार. जेव्हा माझा विश्वास कमी होतो तेव्हा मला क्षमा करा. जेव्हा माझ्या कृतीत पवित्रता दिसून येत नाही तेव्हा मला क्षमा करा. मी पाप करतो तेव्हा मला क्षमा कर. मी अपूर्ण आहे, पण तू माझ्यावर पूर्ण प्रेम करतोस, देवा. आजपर्यंत मला मार्गदर्शन करा आणि मी अपयशी झाल्यास मला कृपा द्या. आमेन.

6. कामाच्या दिवसासाठी सकाळची प्रार्थना

स्वर्गातील प्रिय देवा, माझ्या आयुष्यातील अनेक आशीर्वादांबद्दल धन्यवाद. मला समजले की मला नोकरी मिळण्यात धन्यता आहे आणि मी कृतज्ञ आहे. प्रिय प्रभु, तुला माझी आव्हाने आणि माझे संघर्ष माहित आहेत. मी कामावर जाताना आज माझ्याबरोबर रहा. माझ्या मनावर ताबा घ्या आणि माझ्या जिभेला मार्गदर्शन करा. देवा, मला तुझे प्रतिबिंब बनू दे. तुझा प्रकाश माझ्याद्वारे चमकू दे. माझ्या सहकार्यांना आशीर्वाद द्या आणि कार्यालयात शांती आणा, हे प्रभु. येशूच्या नावाने, मी प्रार्थना करतो. आमेन.

7. बुद्धीसाठी सकाळी लवकर प्रार्थना

सर्व शक्तिमान आणि सर्व जाणणारा देव! मी आज सकाळी तुमच्याकडे दुसऱ्या दिवसाचे आभार मानून येतो. मला जीवन आहे! मला श्वास आहे! सर्वात उत्तम, मला तुमच्या नावाची स्तुती करण्याची आणखी एक संधी आहे. मी या दिवसातून जात असताना मला शहाणपण द्या. फक्त तूच देऊ शकणाऱ्या शक्तीने माझ्या मनाला अभिषेक कर. माझ्या विचारांचे मार्गदर्शन करा आणि मला ईश्वरीय विवेक भरा. येशूच्या नावाने, मी प्रार्थना करतो. आमेन.

8. आजची आशा

स्वर्गातील प्रिय देवा, तू माझी आशा आहेस आणि तू माझी शक्ती आहेस. दररोज सकाळी जेव्हा मी जागृत होतो, तेव्हा तुझ्यावरील माझी आशा पुन्हा निर्माण होते. आज काही वेगळे नाही, देवा. प्रभु, तुझे वचन म्हणते, तू निराशांसाठी आशा आहेस आणि मित्र नसलेल्यांसाठी मित्र आहेस. आज सकाळी मी देवावर माझा विश्वास, माझा विश्वास आणि माझी आशा ठेवली आहे. तुला माझ्या आशा माहित आहेत आणि तुला माझे स्वप्न माहित आहे, प्रभु. फक्त तुमचा पवित्र आत्मा देऊ शकेल या आशेने माझे हृदय भरा. देवा, माझा विश्वास आणि माझी आशा तुझ्यावर आहे. तू माझी आशा आणि माझा उद्धारकर्ता आहेस. आमेन.

आपल्या देवदूताची संख्या शोधा

हे देखील पहा:

लोकप्रिय पोस्ट

'कोर्ट अँड स्पार्क' ची पुनरावृत्ती करून, जोनी मिशेलचा पर्याय प्रेम आणि स्वातंत्र्याचा स्वीकार करतो

'कोर्ट अँड स्पार्क' ची पुनरावृत्ती करून, जोनी मिशेलचा पर्याय प्रेम आणि स्वातंत्र्याचा स्वीकार करतो

नवशिक्यांसाठी कॅनिंग आणि अन्न जतन करणे

नवशिक्यांसाठी कॅनिंग आणि अन्न जतन करणे

परी संख्या 848 पाहण्याचा आध्यात्मिक अर्थ

परी संख्या 848 पाहण्याचा आध्यात्मिक अर्थ

कंघीमधून मध कसा काढायचा

कंघीमधून मध कसा काढायचा

हॉट कोको बाथ बॉम्ब कसे बनवायचे

हॉट कोको बाथ बॉम्ब कसे बनवायचे

एक जलद प्रतिसाद विजय गार्डन वाढवा

एक जलद प्रतिसाद विजय गार्डन वाढवा

भाजीपाल्याच्या बागेतून पक्ष्यांना दूर ठेवण्याचे 12 प्रभावी मार्ग

भाजीपाल्याच्या बागेतून पक्ष्यांना दूर ठेवण्याचे 12 प्रभावी मार्ग

एडी वेडरची पर्ल जॅमसह आणि त्याशिवाय 10 सर्वोत्तम गाणी

एडी वेडरची पर्ल जॅमसह आणि त्याशिवाय 10 सर्वोत्तम गाणी

बियाण्यापासून टोमॅटो पिकवणे: पेरणीच्या वेळा, कंपोस्ट आणि सूचना

बियाण्यापासून टोमॅटो पिकवणे: पेरणीच्या वेळा, कंपोस्ट आणि सूचना

आयल ऑफ मॅनवरील हॉबिट हाऊस

आयल ऑफ मॅनवरील हॉबिट हाऊस